„Érdemeket magadnak kell szerezned”

2019.09.26.
„Érdemeket magadnak kell szerezned”
Magyar Örökség Díjat kapott báró Eötvös Loránd magyar tudományt és oktatást példamutatóan szolgáló életműve.

Kilencvenhatodszor hozta meg döntését a Magyar Örökség és Európa Egyesület által felkért bírálóbizottság a korunk, valamint a II. világháborút megelőző időszak legjelentősebb magyar teljesítményeinek folyamatos és rendszeres megnevezésében. Ezúttal heten kapták meg a Magyar Örökség Díjat, és kerültek be ezzel a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumába.

Elismerésben részesült Eötvös Loránd életműve is, a kitüntető címet 2019. szeptember 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében vette át a nevét viselő Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, Borhy László akadémikus. A tudományt és az oktatást példamutatóan szolgáló, világhírűvé vált tudósról Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet igazgatója mondott laudációt. 

"Érdemeket magadnak kell szerezned, magad erejével kell haladnod a pályán, s a név, mely kezdetben segített, később, ha annak nem felelsz meg, csak teherré válik" – idézte Gazda István Eötvös Józsefet, Eötvös Loránd apját. Eötvös komolyan vette az atyai intelmet,  "sok más mellett valóságos belső titkos tanácsos, a Ferenc József rend nagykeresztjének tulajdonosa, a Francia Becsületrend lovagja volt. Az 1900-as párizsi világkiállításon aranyéremmel tüntették ki. Háromszor terjesztették fel Nobel-díjra. A fizikában, geofizikában és geodéziában nevét viseli az Eötvös-szabály, Eötvös-állandó, Eötvös-szám; Eötvös-kísérlet, Eötvös-paraméter; Eötvös-féle torziós mérleg; Eötvös-hatás, Eötvös-korrekció; Eötvös-tensor és az Eötvös-féle mágneses törvény, nevét viseli egy fizikai egység és egy ásvány, a lorándit is. Ezen túlmenően kisbolygót, holdkrátert, hegycsúcsot, barlangot, egyetemet, tudományos társulatot és több más intézményt, köztük Dobogókőn menedékházat, valamint utcákat és díjat neveztek el róla. Tiszteletére többször is kiadtak postabélyeget. Einstein levelezőtársa volt, s nem véletlen, hogy

Einstein így nyilatkozott róla halála után: "A fizika egyik fejedelme halt meg!"

Az 1948-as londoni emlékkiállításon minden idők legnagyobb magyar természettudósának titulálták. Életművét az UNESCO nemrégiben a szellemi Világörökség részévé nyilvánította" – mondta Gazda István.

Eötvös Loránd 1919-ben, éppen 100 esztendővel ezelőtt hunyt el, a magyar és a nemzetközi tudományos közösség ez alkalomból centenáriumi emlékévvel tiszteleg sokrétű munkássága előtt. E megemlékezések sorába illeszkedik a Magyar Örökség Díj is.

A laudáció teljes szövege
A díszoklevél másolata