Erő és erőtlenség – pályázat

Az ELTE Társadalomtudományi Kara fotó-, videó- és infógrafika pályázatot hirdet „Erő és erőtlenség” címmel, amely a 2014. április 3–4-én megrendezésre kerülő kari konferencia címe is egyben. A pályázatra az ELTE valamennyi polgárának munkáit várják a kiírás által megjelölt témákban. Határidő: 2014. március 17. Összdíjazás: 90.000 Ft.

Erő és erőtlenség elválaszthatatlanok egymástól. Ez az ellentétpár minden emberi szerveződés életében fellelhető. Ezeket elemezve ezért a társadalmi csoportok működése, érték- és normarendszere, gondolkodása egyaránt feltárhatóvá válik. Számos társadalomkutató az erő fogalmával vagy ennek szinonimáival írja le a társadalmi folyamatokat. A társadalmi „hatóerő”, „mozgatóerő”, „erőszak” csakúgy, mint a politikához, gazdasághoz és ideológiákhoz kapcsolt fogalmak magukban hordozzák a társadalmak akaratlagos cselekvő létezőként való felfogását. Milyen társadalmi szituációkban válhat az erőtlenség társadalmi erővé? Mikor és miért kapnak társadalmi jelentőséget a „passzív ellenállás” valamint az „alávetettek” társadalmi, politikai vagy vallási mozgalmai? A pályázat többek között ezekre a kérdésekre keresi a vizuálisan megjeleníthető válaszlehetőségeket.

A pályázatok eredményeinek ünnepélyes eredményhirdetése és a díjátadás 2014. április 3-án, a Kulcskérdések konferencián történik meg.
 
Részletek pályázati kiírás

2014.02.27.