Esztétika – mi végre?

2016.04.11.
Esztétika – mi végre?
Az ELTE BTK Esztétika Tanszéke 2016. május 13-án hatodik alkalommal rendezi meg Esztétika – mi végre? című hallgatói konferenciáját, az idei évben a művészet és kritika relációját ajánlják a doktori és mesterképzésben résztvevők figyelmébe. A konferencia fővédnöke Bacsó Béla tanszékvezető egyetemi tanár.

A kritikát széles értelemben – a Schlegel-fivérek nyomán „alkalmazottan”, és „önmagáért valóan” is – művészetbölcseletként, társadalom- és ízlésítéletként, önálló műalkotásként is lehet értelmezni, vagy – Croce szavával – annak inverzeként, ekhóként, amely a művet legitimálhatja, elvetheti, „kisemmizheti” vagy elő is állíthatja. Meddig terjed a kritika befolyása? Van-e oly narratíva-, kánon-, vagy elméletképző ereje, hogy a művészet történetét a stílusok kritikájaként, s a stílusokat egymás bírálataként írhassuk le? Helyettesítheti-e az esztétikai alkotást és élményt, „szükséglet”-e a kritika, amikor a művek sokszor gesztusok és üres helyek? Elvethetjük-e a csendet megtöltő (túl)interpretációkat? – Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vizsgáló előadásokat várnak a szervezők.

A horizont a hallgatók kutatásainak megfelelően szélesíthető, az irányok kreatívan megválaszthatóak – a 150-200 szavas absztraktokban elemző, kritikai megközelítéseket várnak, a 15 perces előadások lehetnek elméleti, történeti jellegűek, s természetesen konkrét műelemzések is. Az absztraktokat 2016. április 20-ig várják ezen az e-mail címen.

Felhívás