Etikai határozat közzététele

2017.11.08.
Etikai határozat közzététele
Az ELTE Központi Etikai Bizottsága az ELTE Etikai Kódex 17. pontja alapján elrendelte az alábbiak közzétételét az ELTE központi honlapján, valamint a Tanító- és Óvóképző Kar kari honlapján.

Az ELTE Központi Etikai Bizottsága dr. Mikonya György, a Tanító- és Óvóképző Kar hivatalban lévő dékánja, mint panaszolt ellen XY panaszos által kezdeményezett ELTE/11606(2017) ügyszámú etikai eljárásban egyhangú döntéssel meghozta az alábbi

határozatot.

1. A Központi Etikai Bizottság megállapítja, hogy dr. Mikonya György dékán súlyos etikai vétségeket követett el azzal, hogy szándékosan nem teljesítette az ELTE Etikai Kódexben megfogalmazott alábbi elvárásokat, és szándékosan megvalósította az abban tiltott alábbi cselekményeket (magatartásokat):

  • megsértette az Etikai Kódex 11. pontjában írt elvárást, és a panaszossal szemben visszaélt vélt vagy valós hatalmi helyzetével,
  • megsértette az Etikai Kódex 4. pontjában írt elvárást, mert megsértette a panaszos emberi méltóságát és az egyenlő bánásmód követelményét,
  • megsértette az Etikai Kódex 5. pontjában megfogalmazott azon elvárást, hogy az egyetemi polgárok tartózkodjanak az Egyetem tekintélyének, jóhírének csorbításától.

2. A Központi Etikai Bizottság a megállapított etikai vétségek súlyára tekintettel kezdeményezi az illetékes egyetemi szerveknél dr. Mikonya György dékán vezetői megbízatásának visszavonását, valamint valamennyi testületi tagságától való megfosztását.

3. A Központi Etikai Bizottság elrendeli dr. Mikonya György dékán személyének, az elkövetés tényének, valamint a meghatározott szankcióknak az Egyetem honlapján történő nyilvánosságra hozatalát.

Az Etikai Kódex alapján a panaszoltat jogorvoslati jog illeti meg, így eddig nem volt arra lehetőség, hogy a Központi Etikai Bizottság határozata nyilvánosságra kerüljön. Ezért az ELTE honlapján egy olyan „Közlemény” megjelentetése volt jogszerű, amely nem nevezi meg az etikai vétség elkövetőjét. Dr. Mikonya György 2017. november 8-án kelt nyilatkozatával azonban lemondott a jogorvoslati jogáról. Ezt követően az ELTE azonnal nyilvánosságra hozta a fenti határozatot.