Étkezési zavarok és alkoholhasználat serdülőkorban

2020.05.12.
Étkezési zavarok és alkoholhasználat serdülőkorban
A leginkább a lányokra jellemző komplex összefüggés megértéséhez és a megelőzéshez fontos lenne a háttérben álló érzelemszabályozási okok feltérképezése  az ELTE kutatói szerint.

Az ELTE PPK kutatói szerint összefüggés van a serdülőkorban megjelenő túlzott mértékű alkoholhasználat és a különböző étkezési zavarok között. Ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy mindkét probléma mögött hasonló érzelemszabályozási rizikómechanizmusok figyelhetők meg. Előfordulhat, hogy egyes étkezési zavarok és az alkoholhasználat hátterében a negatív érzelmek csökkentésének vagy éppen a pozitív érzelmek fokozásának célja áll. Ezen hasonlóságokra építve a kutatás azt próbálta tesztelni, hogy vajon az étkezési zavarok szempontjából kockázatos korosztálynak számító serdülők esetében azonosítható-e az alkoholhasználat érzelemszabályozó funkciójának közvetítő szerepe, amely később akár hozzájárulhat a nagyobb mértékű alkoholhasználathoz is.

A kutatás során az Európai Iskolavizsgálat az Alkohol- és Egyéb Drogfogyasztásról című reprezentatív kutatás 2015-ös, hazai adatait használták föl, csaknem 5500 kilencedik és tizedik osztályos tanuló válaszait elemezve. A vizsgálat legfőbb eredményeként megállapítható, hogy komplex kapcsolat áll fenn a serdülő lányok körében az étkezési zavarokhoz kapcsolódó rizikó, az alkoholhasználat és érzelemszabályozási céllal folytatott alkoholfogyasztás között. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy

az étkezési zavarok szempontjából magas rizikót mutató lányok gyakrabban fogyasztanak alkoholt

azért, hogy ezáltal csökkentsék negatív, vagy épp fokozzák pozitív érzéseiket, ami később hozzájárulhat ahhoz, hogy körükben nagyobb mértékű alkoholfogyasztás lehet jellemző.

Ezzel szemben a serdülő fiúk körében nem volt azonosítható hasonló kapcsolat, ez rámutathat az étkezési zavarok és az alkoholhasználat szempontjából jellemző nemi különbségekre. A kutatás eredményei arra is rávilágíthatnak, hogy fontos lenne az érintett fiatalok alkoholhasználatának és a fogyasztás hátterében álló érzelemszabályozási okoknak a feltérképezése az étkezési zavarok rizikóját mutató serdülők körében végzett intervenciós tevékenységek során.

A cikk az Addictive Behaviours folyóiratban érhető el. Szerzői: Horváth Zsolt és Román Nóra (a PPK Pszichológiai Doktori Iskola hallgatói), Elekes Zsuzsanna, Mark D. Griffiths (az ELTE díszdoktora), Demetrovics Zsolt és Urbán Róbert.

Forrás: ELTE PPK