ETR helyett Neptun

Közel 10 évvel az ETR bevezetése után 2012. november 15-én új tanulmányi rendszerre, a Neptunra áll át az ELTE, amely jobban szolgálja majd a megváltozott oktatói és hallgatói igényeket. Az átállást egy féléves előkészítő időszak előzi meg.

2008 óta többször felmerült, hogy az aktuális tanulmányi rendszert – amelyet döntő részben az ELTE részfejlesztései tettek egyetemspecifikussá – nem lehet tovább fejleszteni, ezért szükséges annak cseréje. Az átálláshoz szükséges belső igényfelmérések 2009 és 2010 folyamán több körben megtörténtek. 2011 végén az egyetem ingyenesen jutott hozzá a Neptun lincencéhez. 2012. április 17-én az ELTE és az SDA Informatikai Zrt. aláírta a megállapodást az új rendszer bevezetéséről és annak üzemeltetési feltételeiről. A bevezetés minimális feltétele volt, hogy azok a különleges eljárások, fejlesztések, amelyek csak az ELTE-n léteznek az országban (például a rangsorolásos jelentkezés) továbbra is megmaradjanak. A szerződés aláírása után az Oktatási Igazgatóság és az SDA elkezdte kidolgozni majd végrehajtani a hat hónapos bevezetési projekttervet.

A projekt első fázisában a két rendszer eltérő fogalomrendszere került összehangolásra, amely után elkezdődhetett a konverzió, amelynek célja annak meghatározása, hogy mely az ETR-ben megtalálható adatok és milyen struktúrában kerülnek áthelyezésre a Neptunba. A konverzió három nagyobb állomány átvételből áll, ebből kettő már megtörtént. Ezek tartalmát, struktúráját az ELTE munkatársai folyamatosan ellenőrzik, annak érdekében, hogy az adatok ne vesszenek el. Júniusban elkezdődött az ELTE tanulmányi adminisztrációjának képzése, amelynek során az egyes munkatársaknak egy e-learning tananyagot is el kell végeznie. Szeptember végén indul a tanszéki adminisztrátorok képzése, októberben pedig elérhetővé válik az oktatóknak és a hallgatóknak készült e-learning tananyag.

Az átállás első, az egyetem minden polgárát érintő jele az ETR október 31-i leállása lesz. Ennek oka, hogy az utolsó mentés után ne módosulhassanak a rendszerben tárolt adatok. A leállást követően november 15-én indul az új rendszer. Mivel az átállás a vizsgarögzítés idején történik, ezért az e félévi vizsgákra jelentkezés december első hetére csúszik.

2012.09.12.