Európai Egyetem home office idején

2021.10.26.
Európai Egyetem home office idején
A CHARM-EU projekt az Erasmus+ program Európai Egyetemek pályázattípusában jött létre, amely az Európai Bizottság kiemelt jelentőségű kezdeményezése. A Barcelonai Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Montpellier-i Egyetem, a Trinity College Dublin és az Utrechti Egyetem összefogásának célja az európai felsőoktatás minőségének erősítése innovatív felsőoktatási intézménystruktúra létrehozása révén. Az ELTE képviseletében Takó Ferenc, a Rektori Kabinet szeptemberben létrejött CHARM-EU Irodájának vezetője, a szövetség ELTE-n belüli projektmenedzsere mutatja be, hogy a járványhelyzet hogyan befolyásolta a munkájukat. Az interjú eredetileg a Tempus Közalapítvány Nemzetköziesítünk 5. kiadványában jelent meg.

Mikor indult a CHARM-EU projekt, és mit sikerült elérniük 2020 márciusáig?
A projekt hivatalosan 2019 novemberében kezdődött, de a szövetség hosszú távra köttetett 2019 elején, így az együttműködést már az eredményhirdetés előtt megkezdtük. Az öt ország öt egyeteme által indított közös képzés számos kihívást jelent. Egyik fő eredményünk, hogy meghatároztuk a pilot mesterképzési programunk kereteit, amely a CHARM-EU által létrehozott egyetemi struktúra minden elemét, mechanizmusát „tesztelni” hivatott 2021-től. Nagyon fontos állomás volt a 2020 februárjában az ELTE-n szervezett találkozó, melyen az öt partneregyetem mellett vezetői szinten részt vettek országaink minőségbiztosítási ügynökségei, az ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), hazánkból a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselője is jelen volt.

Hogyan változtak a 2020-as évre beütemezett tervek, és hogyan tudtak reagálni a megváltozott körülményekre?
A járványhelyzet a CHARM-EU működésében is azt jelentette, hogy egyeztetéseinket online formában kellett folytatnunk. Az első néhány hétben ez kihívások elé állított minket, mióta azonban az online egyeztetés gyakorlattá vált, operatív szempontból a szövetség munkája zökkenőmentes. A CHARM-EU terve eredetileg is az volt, hogy a mobilitásokat központi jelentőségű elemként tartalmazó mesterképzési programot 2021 őszén indítja el, így ezt egyelőre nem érintette a járványhelyzet. Terveztünk viszont több olyan eseményt, programot, melyek csak online tudtak megvalósulni, ugyanakkor igen sikeresek voltak. Ilyen volt például az első CHARM-EU Days 2020 őszén, illetve a CHARM-EU Winter School 2021 elején.

Milyen kihívásokkal járt a személyes találkozók helyett online együtt dolgozni, illetve egyes rendezvényeket digitális formában megtartani?
A digitális átállás először is technológiai kihívásokat jelentett, amelyeket azzal párhuzamosan oldottunk meg, hogy intézményeink átálltak online oktatásra. Nemcsak informatikai nehézségek merültek fel, hanem logisztikai kérdések is, mint például a dokumentumok megosztásának módja, ellátása megjegyzésekkel, az időzónák közötti eltérés. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy

az online egyeztetés minőségileg is eltér a jelenlétitől:

az interkulturális együttműködés szempontjából meghatározó kommunikációs eszközök, csatornák hiányoznak belőle, megjelennek viszont bizonyos új elemek is. Az ezekhez való alkalmazkodás nem feltétlenül látványos, megoldásuk mégis elemi szükség. 2020 nyarára ezt közösen sikerült leküzdenünk.

A COVID miatt kialakult helyzetben egyre leterheltebbé váltak az érintett egyetemek dolgozói, azonban a határidőket is teljesíteni kellett. Hogyan tudtak megbirkózni ezzel a problémával?
A többnapos jelenléti találkozók helyét átvevő 1–1,5 órás online egyeztetések számos esetben szó szerint egymást érik. Ez a típusú munka egyfelől roppant hatékony, hiszen nincs például utazási idő – ugyanakkor sok esetben pihenési idő sincs. A CHARM-EU munkájában az öt egyetemről többszáz munkatárs dolgozik együtt, így az online átálláskor tudatosan a lehető legszűkebb operatív csoportokat hoztuk létre, hogy a megbeszéléseken csak azoknak kelljen részt venni, akiknek feltétlenül szükséges. A határidők előtti napokban pedig a rendszeres találkozók némelyikét elnapoltuk, hogy a feladatokra koncentrálhassunk.

Hogyan segítette a szövetség munkáját az oktatás digitalizációja? Milyen jó gyakorlatokat tudott az ELTE megosztani a többi intézménnyel?
Az online megtartott programok révén fontos tapasztalatokra tettünk szert, melyeket kamatoztatni is tudtunk. Az, hogy 2020 folyamán minden intézmény digitalizálta működését, nagyban hozzájárult, hogy a projekt kiterjessze a virtuális mobilitásokra és a hibrid oktatási formákra vonatkozó, kidolgozás alatt álló terveit. A CHARM-EU-ban az ELTE felel a hallgatói szolgáltatásokért, beleértve a digitális szolgáltatásokat is. Az egyetem hatékony digitális átállása jelentősen segíti ezt a munkát. A szintén ELTE vezetésű mobilitási munkacsomag tervezési folyamatát hasonlóan támogatták az ELTE-n folyó kapcsolódó kutatás-fejlesztési projektek, így például a „How Long is Too Long?” és a „Teach with Erasmus+” stratégiai partnerségi együttműködések eredményei. A virtuális lehetőségek a hozzáférés és az inklúzió szempontjából is számos kérdést vetnek fel, az ELTE-nek mint az inklúziós munkacsomag vezetőjének szerepe és tapasztalatai pedig ebben a tekintetben is meghatározók voltak.

A tavalyi év során szerzett tapasztalatokat hogyan tudják hasznosítani 2021-ben?
A CHARM-EU „Global Challenges for Sustainability” mesterképzés az öt intézmény kampuszain párhuzamosan folyik majd, a hallgatók számos esetben vesznek részt közös tevékenységekben virtuális összeköttetésben. Ez az eredeti terveinkben is szerepelt, ám a járványhelyzet hatására továbbfejlesztettük.

A mobilitási stratégiáinkban nagyobb szerepet kapnak a blended és virtuális formák,

melyek komplementer jellegükből fakadóan segítik a hagyományos mobilitási programokban rejlő lehetőségek kiaknázását, miközben rugalmas, egyénre szabott, fenntartható és inkluzív tanulási utat tesznek lehetővé minden CHARM-EU polgárnak. Ezek az irányelvek és kezdeményezések az elkövetkező években az Európai Unió programjaiban is nagy szerepet kapnak.

Hogyan fogják tudni a mobilitások eredményességét tesztelni abban az esetben, ha idén ősszel sem lesz lehetőségük a hallgatóknak külföldre utazni?
A CHARM-EU stratégiája a járványhelyzettől függetlenül is az, hogy a tesztelési tevékenységek során a lehető legközelebb kerüljünk a kitűzött célhoz. A pilot program fejlesztői természetesen számoltak azzal, hogy 2021-ben a mobilitások megvalósulása korlátozott lehet, így fizikai mobilitást csak 2022-től tervezünk megvalósítani. Amennyiben a hallgatók egy részének ekkor sem nyílna módja fizikai mobilitásban részt venni, a tesztelést a szűkebb csoporttal végezzük el. A korlátozásban érintettek esetében azonban a virtuális formákat teszteljük arra törekedve, hogy a lehető legmagasabb színvonalú inkluzív, interkulturális tapasztalatot, mobilitási élményt nyújthassuk.

Mik a fejlemények a projekttel kapcsolatban jelenleg, és melyek a következő lépések a jövőt illetően?
A legfontosabb, hogy a „Global Challenges for Sustainability” mesterképzés a European Approach minőségbiztosítási eljárás keretében nemzetközi akkreditációt szerzett. 2021 őszi indulására mind az öt részt vevő partner országában lezajlik a hazai akkreditáció folyamata. Magyarországon európai viszonylatban is példaértékű jogszabálymódosítások tették ezt lehetővé. A jelen interjú készítésekor javában tart a hallgatók felvétele. 2021 szeptemberében a CHARM-EU új mérföldkőhöz érkezik, amennyiben az öt egyetemen kezdetét veszi a 18 hónapos, nemzetközi, a mobilitást normává tevő, kihívás-alapú és inkluzív oktatásmódszertani elvekre épülő program. Eközben intenzíven készülünk rá, hogy az első projektperiódust követően tevékenységeinket tovább bővítsük. Ez komoly kihívás, amelyet csakis szoros együttműködés révén oldhatunk meg mind a szövetségben, mind egyetemeinken belül. Nagy öröm számomra, hogy ebben a munkában az ELTE fantasztikus CHARM-EU csapatával vehetek részt.

Az interjú eredetileg a Tempus Közalapítvány Nemzetköziesítünk sorozatának Nemzetköziesítünk 5. kötetében jelent meg, amelyben Nguyen Luu Lan Anh, a PPK egyetemi tanára is szerepel interjúalanyként. A vele készült beszélgetés címe: A nemzetközi hallgatók több interakciót és nagyobb odafigyelést igényelnének az egyetemek részéről.