Európai kiválósági díjas lett az Egyetemi Könyvtári Szolgálat

2020.12.03.
Európai kiválósági díjas lett az Egyetemi Könyvtári Szolgálat
Magyarországon első könyvtárként az ELTE EKSZ nyerte el az EFQM „Elkötelezettség a Kiválóságért” tanúsítványt. Az EKSZ valamennyi könyvtárára egységesen vonatkozó asszimilációs dokumentum- és teljesítményértékelési rendszer készült, a szervezet új kommunikációs stratégiát alakított ki, illetve módosította és aktualizálta a Minőségügyi Kézikönyvet.

Az EFQM (European Foundation for Quality Management / Európai Minőségmenedzsment Alapítvány) tagsági rendszeren alapuló nonprofit szervezet, amelynek küldetése, hogy a hosszú távon fenntartható kiválóság ösztönzője és zászlóvivője legyen Európában. A szövetség által képviselt EFQM Kiválóság Modell világszerte elismert keretrendszer, amely segíti az intézményeket a változáskezelésben és a teljesítménynövelésben.

Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat elkötelezett az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldetésnyilatkozatában megfogalmazott stratégiai célkitűzések megvalósítása, a folyamatos minőségfejlesztés és a kiemelkedő eredmények elérése iránt, ezért az ELTE EKSZ 2020 februárjában pályázatot nyújtott be az Elkötelezettség a Kiválóságért tanúsítvány (Comitted to Excellence Validation) megszerzése céljából az EFQM magyarországi szervezetéhez.

A pályázati folyamat részeként áprilisban az EFQM-modell alapján valamennyi kari könyvtár és az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár is elvégezte az önértékelést, online űrlapok kitöltésével. Az önértékelésben mintegy negyven könyvtáros vett részt. Az eredmények értékelése során a könyvtárvezetők a fejlesztési javaslatok közül három projekt megvalósítását tűzték ki célul, melyek munkatársaink széleskörű összefogásával és hatékony együttműködésével teljesültek.

Fotó: Juhász Norbert 

Az önértékelést követő hat hónapban kidolgozásra került az Egyetemi Könyvtári Szolgálat valamennyi könyvtárát átfogó asszimilációs projekt és a teljesítményértékelési rendszer dokumentációja. A két projekt a munkatársak elégedettségének növelését és hatékony munkavégzésének támogatását célozza meg, az egész szervezet jobb működése érdekében. Az EKSZ kommunikációjának fejlesztését célzó projekt keretében kérdőíves felmérések alapján intézkedési terv készült. A jövőben az EKSZ portál felületének és könyvtári honlapjaink átalakításával, új kommunikációs eszközök és csatornák bevonásával az elért eredményeket, megújult, korszerű szolgáltatásokat és a könyvtár működéséhez kapcsolódó információkat hiteles és széles palettán tervezik közzé tenni az ELTE-polgárok és a partnerek számára.

A benyújtott pályázat alapján a három sikeresen bevezetett fejlesztési projekt dokumentációjának szakmai értékelését és elbírálását követően az intézmény három évre szóló EFQM "Elkötelezettség a Kiválóságért" tanúsítványt szerzett. Az elismerés elnyerésével az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat hazánkban úttörőnek tekinthető a könyvtárak sorában.

Az EFQM pályázatához kapcsolódó dokumentumok az ELTE Digitális Intézményi Tudástárában (EDIT) érhetőek el.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mintegy 3,6 millió könyvtári egységet tartalmazó dokumentumvagyonnal rendelkezik, és kiterjedt, különböző nagyságú és funkciójú könyvtárakból álló hálózatot tart fenn. Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ) a központi és koordináló feladatokat ellátó Egyetemi Könyvtár és Levéltár mellett 7 kari, 15 intézeti, valamint a kollégiumokban, a gyakorló iskolákban és egyéb irányítás alatt álló további 28 könyvtárból áll.  Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár 2018-ban elnyerte a Magyar Örökség díjat, az EKSZ pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának Minősített Könyvtár címét. Az intézmény főigazgatójával, Kálóczi Katalinnal korábban készült interjúnkat itt olvashatja.