Európai színvonalú infrastruktúra-fejlesztés az ELTE-n

2021.03.29.
Európai színvonalú infrastruktúra-fejlesztés az ELTE-n
Több mint 200 millió forintos támogatásból szerzett be korszerű műszeregyüttest az ELTE Kémiai és Biológiai Intézete közösen. A műszerekkel új növényi/gomba eredetű vegyületeket (metabolitokat) tudnak izolálni, valamint új, szintetikus vegyületeket hoznak létre, amelyek kemoterápiás szerként alkalmasak lehetnek rezisztens vagy fokozottan áttétképző daganatok, illetve intracelluláris kórokozók (például Mycobacteriumok) okozta fertőzések kezelésére.

A VEKOP-2.3.3-15-2016-00020 projekt keretében beszerzett műszeregyüttes, a kromatográfiás és tömegspektrometriás elemző-platform (UHPLC-MS/MS), az automata mintaadagolóval és félautomata frakciógyűjtővel ellátott, számítógép-vezérelt „félpreparatív” folyadékkromatográf (HPLC) és a bioerőmérő, atomi erő mikroszkóp (Nanosurf Fluid-AFM)) révén hiánypótló, a legmagasabb nemzetközi elvárásoknak megfelelő infrastruktúra épült ki az egyetemen.

A műszerek segítségével kutatóink meghatároztak természetes, növényi eredetű (54 faj, 6 fajta) és gombákból származó metabolit ujjlenyomatot (>400), azonosítottak ismeretlen vegyületeket (>60), előállítottak és jellemeztek új hatóanyag-peptid konjugátumokat, például új, antimikobakteriális 4-aminoszalicilsav származék-tuftsin oligopeptid és tumorellenes daunomicin konjugátumokat. Fejlesztettek intelligens, nanoméretű, elsősorban polimer hordozókat, vizsgálták különböző hatóanyag-peptid konjugátumok sejtmembránra gyakorolt hatását, molekuláris szintű morfológiai változásokat.

Az eredményeket a projekt lezárultáig 33 tekintélyes nemzetközi folyóiratban és 41 előadásban tették közzé. 

Az ELTE TTK szakmai-tudományos pozíciója az elmúlt időszakban jelentősen erősödött. Ezt jelzi, hogy az ELTE-ELKH Peptidkémiai Kutatócsoport munkatársai egyszerre két EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie ITN programban vesznek részt a célzott tumorterápia [Grant 861316 (2019–2023)] és a krónikus betegségekre ható vakcinák kutatása [Grant 860325 (2019–2023)] terén. A beszerzett műszeregyüttes hatékonyan segíti a természetes metabolitok, hatóanyag-konjugátumok kutatására elnyert pályázatok [természetes metabolitok: NKFIH KH-130401; K-135712], MTA Lendület (2020-2025), valamint az elbírálás alatt álló nemzetközi (CELSA belga-magyar, NKFIH szlovén-magyar) és hazai (OTKA K, OTKA FK, MTA Lendület) kutatási pályázatok megvalósítását.

Az elemző-infrastuktúra platform révén lehetővé vált, hogy a Biológiai Intézetben és a Kémiai Intézetben folyó alap-, mester- és doktori programokban megjelenjen az abszolút korszerű, nagy pontosságú LC-MS/MS és/vagy bioerőmérő készülék, jelentősen növelve a hallgatók ismereteit és ezáltal elhelyezkedési lehetőségeit. Az ELTE biológus, vegyész, anyagkutató, biotechnológia MSc hallgatói, a Semmelweis Egyetem gyógyszerészképzésben részt vevő hallgatói, az ELTE doktori hallgatói, valamint a legkiemelkedőbb TDK hallgatók megismerkedhettek az új technika és vizsgálati módszerek által nyújtott lehetőségekkel. Saját friss eredményeikről kari, valamint országos konferenciákon számoltak be.

E műszerek segítik továbbá a külső partnerekkel való együttműködést, a mérési szolgáltatási, valamint a fejlesztési tevékenységet. Például két magyar (Biofil Kft., Albitech Kft.) és egy svájci cégnek végeztek termékeikhez és termékfejlesztéseikhez kapcsolódó, metabolittermelő-képesség méréseket.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 2017. július 1. és 2020. június 30. között.