„Ezért a képzésért eddig külföldre kellett menni”

2017.09.28.
„Ezért a képzésért eddig külföldre kellett menni”
Bár az ELTE legújabb szervezeti egységét, a Gazdálkodástudományi Intézetet már a nyár elején létrehozták, ténylegesen csak szeptember 7-én kezdte meg működését: ezen a napon állt munkába az a közel negyven oktató és munkatárs, akik – zömében a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karáról érkezve – a jövő évi indulásra való felkészülés jegyében végzik a szakmai munkát. A részletekről, lehetőségekről és tervekről az Intézet igazgatóját, Ormos Mihály egyetemi tanárt kérdeztük.

Sokak számára alighanem meglepetés, hogy Ön, s nem Andor György, a BME GTK tavaly novemberben eltávolított dékánja vezeti az új intézményt. Mi ennek az oka?
Valóban, az Intézet megalakulásáról szóló sajtóközleményekben legtöbbször Andor György neve hangzott el, de ő már korábban kijelentette, hogy az ELTE GTI felállítása után szeretne a háttérben maradni. Ettől függetlenül ő is, és Margitay Tihamér is a vezetés része marad, több fiatal vezető kollégával kiegészülve. Itt, az ELTE-n valami új kezdődik, alapvetően új koncepció megvalósításán dolgozunk, támaszkodva persze eddigi sikereink tapasztalataira is. Miután tavaly ősztől aktívan részt vettem az ELTE-vel folyó, akkor még a kar áthelyezéséről szóló egyeztetéseken, a lehetőségekhez képest jól ismerem az új környezetet, nagy lelkesedéssel nézek az új feladat elé.

Az ELTE GTI olyan piacon jelenik meg új szereplőként, amelyen erős versenytársakkal – mindenekelőtt a Corvinus Egyetemmel – kell osztoznia. Ahhoz, hogy a leendő hallgatók figyelmét felkeltse, csakugyan valami újjal, vonzóval kell előállnia. Miben áll az új koncepció, amit említett?
Az a legnagyobbrészt vezető oktatókból, egyetemi tanárokból, docensekből álló csapat, amelyik itt most elkezd dolgozni, jelentős tapasztalatot szerzett a felsőoktatásban. Több kollégánk töltött vagy tölt be jelenleg is jelentős, nagy presztízsű szakmai pozíciót, mint például a Magyar Nemzeti Bank alelnöke vagy a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke, s más szakmai szervezetek vezetői tisztje, s sokan vesznek részt aktívan az MTA doktori és szakmai munkájában is. Szakjainkat a hallgatói és a vállalati igényeknek és elvárásoknak megfelelően alakítjuk ki, s olyan tudást kívánunk az egyetemi évek alatt a diákoknak átadni, amely nemzetközi környezetben, hazai és európai viszonylatban is biztos elhelyezkedési lehetőséget, magas jövedelmet, kiszámítható szakmai pályafutást tesz majd lehetővé. Ezért a képzésért eddig külföldre kellett menni:

mi hazai körülmények között kínálunk majd egy nemzetközi standardoknak megfelelő, magas színvonalú, angol és magyar nyelvű képzést.

Ehhez az ELTE nemzetközi kapcsolatrendszere, elfogadottsága kiváló háttérnek ígérkezik, olyan területek felé is tudunk nyitni, amelyek az üzleti életben ma kiemelt fontossággal bírnak. Minden eszközt meg fogunk ragadni, hogy hallgatóinkat a sikerre motiváljuk: ezt szolgálja majd ösztöndíjrendszerünk is, amely széles körnek kínál majd komoly tandíjkönnyítési lehetőséget.

Bemutatná részletesebben is az ELTE GTI által indított szakokat?
2018-ban négy alapszakot (gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem és marketing, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel) és öt mesterszakot (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, számvitel, vezetés és szervezés, marketing) indítunk, s hatodikként elindul MBA-képzésünk is. Nem az elméleti közgazdaságtanra, hanem a gazdálkodástudományra, a gazdasági folyamatok menedzselésére, a vállalatvezetésre és a vállalati pénzügyekre fókuszálunk, a jövő topmenedzsereinek, vezető pénzügyi szakembereinek kívánunk biztos, gyakorlati szempontból azonnal hasznosítható, ugyanakkor elméleti oldalról is jól megalapozott, piacképes tudást átadni. A szakokban igen jelentős az ELTE más karainak részvétele, a hat kar összesen 33 különböző tantárggyal képviselteti magát gazdasági képzéseinkben, s mi is kínálunk olyan tárgyakat, melyek az ELTE más karain végző hallgatók számára igencsak hasznosak lehetnek. Reményeink szerint rövidesen elindul doktori iskolánk is, amelynek egyik nem is titkolt célja saját szakmai utánpótlásunk megerősítése, a magas színvonalú tudományos és kutatói munka támogatása. Mindannyian foglalkozunk tudományos kutatással, eredményeink, az oktatóink által jegyzett tudományos publikációk száma országos szinten is kiemelkedő, ott vagyunk a legtekintélyesebb szakmai folyóiratok szerkesztői között, de mindezt igyekszünk képzéseink szolgálatába állítani.

A képzés ténylegesen azonban csak 2018 őszén kezdődik el… Mi történik addig, mivel telik majd az Intézet munkatársai számára a következő esztendő?
Ezt az évet a felkészülés időszakának tekintjük: az új képzési rendhez igazítjuk a tantervi tematikákat, elkészítjük az új tárgyak angol és magyar nyelvű tankönyveit, segédleteit, és persze igyekszünk minél hatékonyabban integrálódni az ELTE szervezeti rendszerébe. A fő feladatunk azonban az, hogy minden részletében kidolgozzuk annak a képzési rendszernek működését, amely kitűzött céljaink elérését garantálni tudja, s a hozzánk beiratkozott hallgatóknak biztos karriert és kiemelkedő jövedelmet garantáló tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé.

Mikorra várhatók a részletek, a képzések meghirdetése, a koncepció részleteinek a bemutatása?
Már közel vagyunk ehhez, októberben részletes beharangozók, tájékoztatók következnek.