Farmakológiai konferencia Olaszországban

2016.06.22.
Farmakológiai konferencia Olaszországban

2016. június 12. és 16. között a Pisai Egyetem Kémiai Intézete adott otthont a XV. Olasz–Magyar Spektrokémiai Szimpóziumnak (XV. Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry Pharmacological Research and Analytical Approaches), melynek egyik társszervezője többek között az ELTE volt. Egyetemünket a Záray Gyula egyetemi tanár által vezetett Bioanalitikai és Környezetkémiai Kutatócsoport tagjai képviselték.

Az idei rendezvény középpontjában a farmakológiai és farmakokinetikai kutatások, valamint az ezekhez szükséges analitikai méréstechnikák álltak. A konferencián 7 szekcióban 55 szóbeli előadás hangzott el, és 35 posztert mutattak be. Magyarországot az MTA TTK Enzimológiai Intézet, az MTA Ökológiai Központ Duna Kutató Intézet, a Semmelweis Egyetem, az ELTE TTK Kémiai Intézet (Bioanalitikai és Környezetkémiai Kutatócsoport), a Szent István Egyetem, a Pannon Egyetem és a Richter Gedeon Nyrt. kutatói képviselték. A rendező két ország kutatóin kívül Argentína, Ausztria, az Egyesült Királyság, India, Lengyelország, Marokkó és Törökország neves kutatói és doktoranduszai is hozzájárultak a konferencia sikeréhez. A kutatási témákon túlmenően a gyógyszerfejlesztés és -gyártás törvényi szabályozásának kérdéseiről és környezeti hatásairól is szó esett.

A konferencia honlapja