Fejlesztések az ELTE Nanokarakterizációs Laboratóriumában

2017.03.24.
Fejlesztések az ELTE Nanokarakterizációs Laboratóriumában
A több mint 155 millió forintos pályázati támogatásból a VEKOP-2.3.3-15-2016-00003 projekt során két új műszert vásárol az ELTE TTK Anyagfizikai Tanszékének laboratóriuma: egy atomerőmikroszkópot, mely a felületi atomok elhelyezkedésének feltérképezését teszi lehetővé, illetve egy általános célú röntgendiffraktométert.

Új korszerű szerkezeti anyagok kifejlesztéséhez elengedhetetlen az anyag szerkezetének az atomi skálától a milliméteres skáláig történő részletes feltérképezése. Az ELTE TTK-n mintegy öt éve működik egy pásztázó elektronmikroszkóp (SEM), amely a hagyományos vizsgálatok mellett lehetővé teszi nanostruktúrák kialakítását ionsugaras porlasztással, valamint az elemösszetétel és a lokális kristályorientáció meghatározását a kb. 10 nanométeres skálán.

A pályázat révén két új nagyműszer beszerzésére nyílik lehetőség, amelyek két irányban terjesztik ki a vizsgálható méretskálát.  Az atomerő mikroszkóp (AFM/STM) a felületi atomok elhelyezkedésének közvetlen feltérképezésére ad lehetőséget. Emellett módot ad a vizsgált minta keménységének nanoskálán történő meghatározására is.

A másik berendezés egy általános célú röntgendiffraktométer, mellyel a hagyományosnak mondható diffrakciós méréseken kívül (mint például összetétel, szemcseméret meghatározás) a diffrakciós csúcsok alakjának részletes vizsgálatával (vonalprofil analízis) lehetőség a kristályos anyagokban kialakuló hibaszerkezetet is meg lehet határozni. Ezen a területen az ELTE Anyagfizikai Tanszékén dolgozó kutatók eredményei világszinten eddig is kiemelkedőek voltak. Az újonnan beszerzett berendezésekkel lényegesen javulnak a kutatás feltételei, és várhatóan további világszínvonalú eredményeket tud az egyetem elérni.

A berendezéseket az alábbi négy kutatási témában használják majd:

1. Mikron méretű oszlopok deformációs tulajdonságainak vizsgálata, deformációs lavinák, képlékeny instabilitások;

2. Belsőfeszültség és morfológia meghatározása elektrondiffrakcióval és röntgen vonalprofilanalízissel;

3. Mikroszerkezet vizsgálata nanoszerkezetű anyagokban;

4. Hidrogéntárolás, morfológia változása a töltés és leadás következtében.

A projekt a Széchenyi 2020 program során valósul meg.