Felhívás

Felhívás KMNYE 2021

Felhívás KMNYE 2021
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem idén a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára online szervezi meg az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem programot 2021. július 6. és július 11. között.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira.

A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

SZAKMAI PROGRAM

A Nyári Egyetem mottója: Egységben a tudomány!

A Nyári Egyetem immáron 7 szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:

Részletek hamarosan.

Tervezett program

 • 2021. július 6.  Megnyitó, online szervezett szabadidős program
 • 2021. július 7-9.  Szakmai és online szervezett szabadidős programok
 • 2021. július 10.  Záró ünnepség

További információt a szakmai programról itt találnak.

ELŐADÁS- ÉS POSZTERFELHÍVÁS

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen a résztvevők előadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából vagy szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.

Az előadás időtartama 15 perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (PowerPoint vagy PDF) vetítsenek az előadáshoz.

Az e-poszter bemutatása 10 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva.

A diasort és az e-posztereket is online megosztva MS Teams alkalmazáson keresztül lehetséges, nyomtatni nem szükséges a diasort és a posztert sem. [I6] A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk és közzétesszük a nyári egyetem honlapján is.

AZ ELŐADÁS- ÉS POSZTERSZEKCIÓRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MENETE

Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást vagy mutatnának be posztert szakmai munkájukról, a Nyári Egyetem online pályázati felületén a pályázatuk benyújtásakor

 • jelezzék szándékukat
 • adják meg a tervezett előadás/poszter címét,
 • töltsék fel az lenti szempontok figyelembevételével elkészített témaleírásukat. 

A témaleírás főbb szempontjai:

Az előadásokhoz egy kb. 5000 (szóköz nélkül) karakteres összefoglalóval lehet jelentkezni.

Az előadás-kivonatokban ismertessék

 1. az előadás címe, szerzője, a témavezető neve és munkahelye, továbbá az előadás kulcsszavai mellett,
 2. a kutatás célját és szakirodalmi hátterét,
 3. az alkalmazott módszereket,
 4. a kutatás lebonyolítását,
 5. a kutatás eredményeit.

Az összefoglalók utaljanak a kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségére, valamint a közös elméleti, módszertani alapjaira. A jelentkezők ügyeljenek az összefoglaló szöveg koherenciájára és nyelvi megformáltságára.

A témaleírás nyelve elsősorban a magyar.

A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek.

A NYÁRI EGYETEMRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓI

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

 • Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási intézményben 2020/2021-es tanév tavaszi félévben végzett hallgató;
 • Magyar ajkú;
 • Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

PÁLYÁZÁSRA NEM JOGOSULT:

 • aki magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt.

Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

JELENTKEZÉS MENETE

Kérjük, hogy a jelentkezők

 1. a pályázatukat legkésőbb 2021. június 20., éjfélig (CET) adják le az online pályázati rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el, 
 2. továbbá a csatolandó mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, index fénymásolat, egyéb csatolható dokumentumok) töltsék fel a jelentkezési felületen.

A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be.

AZ ONLINE PÁLYÁZÁSKOR A JELENTKEZŐKNEK AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT KELL MEGADNIUK:

 • A jelentkező neve,
 • A jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név),
 • Melyik évfolyamra jár(t),
 • Melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük,
 • Utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga.

Az online pályázás mellett a jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell feltölteni a jelentkezés elküldése során:

 • a tanulmányi átlagot igazoló index / leckekönyv másolata vagy Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás másolata,
 • önéletrajz,
 • motivációs levél.

Emellett csatolható még:

 • bármilyen további dokumentum, amely a tanulmányi teljesítményéhez kapcsolódik (pl. tanári ajánlás, TDK-oklevél),
 • a megadott szempontrendszer figyelembevételével elkészített egy oldalas témaleírás, amennyiben a jelentkező szeretne részt venni a szombati előadás- és poszterszekció alkalmain.

Amennyiben bármilyen probléma felmerül a dokumentumok feltöltése során, küldjék el azokat - jelezve a problémát – a nyariegyetem@rk.elte.hu címre.