Felvételi eredmények országos összehasonlításban

2016.07.29.
Felvételi eredmények országos összehasonlításban
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt a legnépszerűbb a felvételizők körében, a ponthúzást követően pedig az idei évben is Egyetemünk fogadja majd a legtöbb frissen felvett hallgatót. Emellett az ELTE-t jellemző magas felvételi pontszámok, valamint a felvettek magas átlagpontszáma együttesen is azt mutatják, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem képzései iránt a legjobb eredményekkel érkező hallgatók érdeklődnek.

Az ELTE a 2016-os felvételi rekordere: a felvételi eljárás során közel 13 ezren jelentkeztek intézményünk szeptemberben induló képzéseire. A tanulmányaikat újonnan kezdő hallgatók száma is egyetemünkön a legmagasabb: alap-, mester- és osztatlan képzésben 8278 fő kezdi meg tanulmányait az ősszel, köztük több mint 1000 leendő tanító, valamint általános és középiskolai tanár.

Az ELTE-n idén szükséges legmagasabb ponthatár 480 volt, ezt annak kellett elérnie, aki biológia- fizika szakos tanárnak kíván tanulni. 12 szakon volt szükség 450-nél több pontra a sikeres felvételihez. Az átlagponthatár a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon (406), a PPK-n (363) és a BTK-n (346) volt a legmagasabb.

Szak

Képzési és finanszírozási forma

Ponthatár

osztatlan tanári [biológiatanár (egészségtan); fizikatanár (természettudományos gyakorlatok)]

ONA

480

osztatlan tanári [informatikatanár; matematikatanár]

ONK

477

nemzetközi tanulmányok

ANA

466

osztatlan tanári [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); kémiatanár]

ONA

464

osztatlan tanári [matematikatanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]

ONA

463

jogász

ONA

460

alkalmazott közgazdaságtan

ANA

460

pszichológia

ANK

457

kommunikáció és médiatudomány

ANA

456

szabad bölcsészet

ANK

454

osztatlan tanári [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]

ONA

454

andragógia

ANA

451

Országos összehasonlításban az ELTE-s természettudományos alapszakokhoz való bejutáshoz kellett a legtöbb pont. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a biológia volt a legnépszerűbb a jelentkezők körében: az ELTE államilag támogatott biológia alapszakjára 363 volt a ponthatár, a NyME-n a bejutáshoz 301 pontot, míg a DE-n 281 pontot kellett elérni. A Természettudományi Karon voltak az ország legmagasabb ponthatárai a kémia (342 pont), a földtudományi (320 pont) és a környezettani (320 pont) képzések esetében is. Egyetemünk matematika (351) és fizika (346) képzésére országosan a második legtöbb ponttal lehetett bekerülni.

A legnépszerűbb államilag támogatott társadalomtudományi alapszakok között is élen jár az ELTE a felvételi pontokat figyelembe véve: a szociális munka (ELTE 300, DE 284, SZTE 280), társadalmi tanulmányok (ELTE 380, PE 353) valamint informatikus–könyvtáros (ELTE 318, EKF 303) szakokra való bejutáshoz kellett a jelentkezőknek a legmagasabb pontszámot elérniük. A nemzetközi tanulmányok alapszakon is az ELTE-n volt a legmagasabb a bejutási küszöb: a 465 pont több, mint amennyit a Budapesti Corvinus Egyetem képzéséhez kellett elérni.

Magas volt a ponthatár a pedagógiai-pszichológiai és bölcsészettudományi alapszakok között is. Négyszáz pont felett lehetett bejutni az ELTE andragógia (451 pont), szabad bölcsészet (411 pont) alapszakjaira – az előbbi képzéseken az ország legmagasabb ponthatárát húzták meg Egyetemünkön. Számos nyelvszak tekintetében is az ELTE-re jelentkezőknek kellett a legjobb pontszámokat elérnie, így az anglisztika (418 pont), a germanisztika (364 pont) és a romanisztika – francia (386) szakokon is. Magyar alapszakra 350 pont, történelemre 345 pont volt a bejutási határ.

Egyetemünk két képzéssel szerepel a legnépszerűbb szakok országos listáján: mind az óvodapedagógus (300 pont) mind pedig a pszichológia (446 pont) alapképzéshez az ELTE-n voltak a legmagasabbak a ponthatárok.

Az ELTE legnépesebb induló alap- és osztatlan képzései az Informatikai Karról, az Állam- és Jogtudományi Karról és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról kerülnek ki: a programtervező informatikus alapszakon 636, a jogász osztatlan képzésben 613, a gyógypedagógia alapszakon pedig 502 hallgató kezdi meg tanulmányait 2016 szeptemberében. Az ELTE legnépszerűbb mesterképzései a pszichológia, ahol 172 hallgató, a gyógypedagógia, ahol 155 hallgató, valamint a biológus, ahol 76 hallgató folytatja mesterszakos tanulmányait.

Forrás: felvi.hu, eduline.hu