Fénypolarizációval foglalkozó kutatókat keresnek

Az EU COST MP1104, a fénypolarizációval kapcsolatos európai kutatásokat összefogó tudományos szervezet 2012 elején alakult meg, magyar vezetőségi tagja Horváth Gábor, az ELTE TTK kutatója. Minden fénypolarizációt használó magyar kutatót a tagjai közé vár.

2012 elején alakult meg az Európai Unió finanszírozásával a ”Fénypolarizáció, mint az optikai környezetünk tanulmányozásának egyik hatékony eszköze (Polarisation as a tool to study the Solar System and beyond)” című EU COST MP1104 tudományos kutatási akcióprogram. E szervezetben Magyarországot az EU COST MP1104 akció vezető bizottságának (Management Committee) magyar tagjaként Dr. Horváth Gábor (Környezetoptika Laboratórium, Biológiai Fizika Tanszék, ELTE TTK) képviseli, aki 2012. május 7–10. között meghívott előadóként vett részt az EU COST MP1104 Varsóban tartott, első konferenciáján. Az EU COST MP1104 akció minden olyan magyar kutatót a tagjai közé vár, aki valamilyen formában használja a fénypolarizációt munkája során. Az érdeklődők regisztrálhatják magukat az akció honlapján, vagy fölvehetik a kapcsolatot Horváth Gáborral.

A fény polarizációja az egyik kulcsfontosságú olyan távolról is megfigyelhető tulajdonság, ami a csillagászati objektumokból hozzánk eljutó elektromágneses sugárzásba kódolt alapvető információkhoz juttat minket. A polariméter egy nagy hatékonyságú mérőeszköz, amely kiterjeszti és kiegészíti a képfeldolgozás, fotometria és spektroszkópia lehetőségeit a planetológia és asztrofizika számos területén. Dacára egyes kiemelkedő, polarimetriával elért eredményeknek, a legtöbb kutatási területen a polarimetrián gyakran könnyen átsiklanak. A COST Action MP1104 szervezet célja, hogy rámutasson: a polarizáció felbecsülhetetlen eszköz a Naprendszerbeli, és azon túli asztrofizikai objektumokról szerzett információk gazdagításában. A COST legitimitását felhasználva a szervezet javasolni fogja a European Space Agency-nek, az European Southern Observatory-nak, a nemzeti űrügynökségeknek, és az európai ipar és politika döntéshozóinak a polariméterek fejlesztését, a földi és a Földön kívül végzett megfigyelések polariméteres kiegészítését. A jelenlegi európai polarizációkutatás azzal a problémával szembesül, hogy a különböző objektumokon, illetve különböző hullámhossz-tartományokon dolgozó kutatócsoportok között nincs együttműködés. A COST szárnyai alatt a szervezet szeretné létrehozni az első olyan polarizációval foglalkozó kutatókat tömörítő hálózatot, amely több tudományágat és az elektromágneses spektrum széles tartományát öleli fel, és támogatja a több hullámhosszon és tudományágazaton átívelő együttműködést, miáltal Európát vezető pozícióra emelni a polarizáció kutatásában.

További információk a szervezet honlapján

ELTE PIK

2012.05.18.