Ferencz Orsolya felel a hazai űrkutatásért

2018.11.07.
Ferencz Orsolya felel a hazai űrkutatásért
A külgazdasági és külügyminiszter 27/2018-as utasításával az űrkutatásért felelős miniszteri biztossá nevezte ki Ferencz Orsolyát, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet űrkutató csoportjának tudományos főmunkatársát.

Az utasítás szerint a biztos gondoskodik az űrkutatást érintő jogszabályok, szerződések előkészítéséről és kidolgozásáról. Felügyeli a területtel kapcsolatos szakpolitikák és stratégiák kialakítását és megvalósítását, képviseli a kormányt a hazai és nemzetközi űrkutatási szervezetekben és fórumokon, ezen kívül ellátja az űrkutatásért felelős főosztály tudományos és szakmai irányítását, valamint közreműködik a főosztály állományának kiválasztásában és értékelésében. Ferencz Orsolya tevékenységét a biztonságpolitikáért felelős államtitkár útján a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.

Ferencz Orsolya Budapesten született. Az ELTE Trefort Ágoston (akkori nevén Ságvári Endre) Gyakorlóiskola elvégzése után 1993-ban a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán diplomázott villamosmérnökként. 1996-ban doktori címet, 2000-ben pedig PhD-fokozatot szerzett a műszaki egyetemen. 1996 óta dolgozik az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézetében, korábban tudományos munkatársként, jelenleg tudományos főmunkatársként. Emellett tagja a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének, kutatási témái közé tartozik többek között a magnetoszféra és az égitestek elektromágneses környezetének vizsgálata, illetve az űridőjárás.