Fiatal Kutatók Akadémiája

2020.01.20.
Fiatal Kutatók Akadémiája
A Magyar Tudományos Akadémia közfeladataival összhangban működő tudományos szervezetbe február 6-án 12:00 óráig várják a tagfelvételi pályázatokat.

Az Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) nemzetközi minták alapján 2019-ben alapított, alulról szerveződő tudományos társaság, amely részt vesz az MTA tudományos közéleti tevékenységében. A tudományos kiválóság elősegítésére, a 45 év alatti fiatal kutatók érdekeinek képviseletére, valamint a tudománykommunikációra összpontosít. A szervezet taglétszáma 2019-ben 24 fő (a tagok listája itt tekinthető meg), ehhez minden évben 12 új tagot választanak – reprezentálva az élettudományok, humán- és társadalomtudományok, valamint a természettudományok szakterületeit – addig, amíg a létszám el nem éri a 60 főt. Ezt követően minden évben annyi új tagot választanak, amennyi biztosítja a 60 fős taglétszámot. A tagok az FKA-hoz kötődő tevékenységüket kutatási-oktatási kötelezettségeik mellett, társadalmi munkában végzik. Idén 12 fő nyerhet felvételt, tagságuk kezdő dátuma 2020. május 1.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

  • legalább 2019. november 1. óta tagjai az MTA köztestületének
  • 12 évnél nem régebben (2008. január 1. után) szerezték első PhD-fokozatukat
  • a taggá válás évében nem töltik be 40. életévüket, azaz 1981. január 1. után születtek (maximum 5 év korkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő /gyermekenként maximum 2 év/, tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. A korkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1976. január 1. után születtek.)

A pályázatokat elektronikus formában várják legkésőbb 2020. február 6-án 12:00 óráig

Felhívás
További információ