Fiatalok az akadémiai pályán

2021.09.28.
Fiatalok az akadémiai pályán
A Fiatal Kutatók Akadémiája nagyszabású kérdőíves felmérést végez a 45 év alatti kutatók és oktatók körében, a kitöltésre október 8-ig van lehetőség.

A felmérés segítségével a kutatócsoport tagjai szeretnének pontos képet kapni arról, milyen beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy a fiatal kutatók és oktatók számára jobb kutatási feltételeket teremtsenek, és hatékonyan segíthessék a fiatalok szakmai előmenetelét az akadémiai pályán.

A felmérés kérdéssorát az FKA, a KRTK ANET Lab, a Corvinus Egyetem és az MTA Könyvtár és Információs Központ munkatársai részvételével állították össze, a kérdőívet a TÁRKI programozta. A kérdőív összeállítóiról, céljairól és menetéről részletesebben tájékoztatás található a kutatás honlapján.

A felmérés során lehetőség van a kitöltő válaszai és MTMT adatainak összekapcsolására, amellyel az FKA célja, hogy feltárják az összefüggéseket a kutatói életpálya nehézségei, a társszerzői kapcsolatok és a tudományos siker között. Az adatok összekapcsolásához szükséges, hogy a kitöltők megadják MTMT-azonosítójukat a kérdőív kitöltése során, de a kitöltés az adatok összekapcsolása nélkül is hozzájárul a kutatás sikeréhez.

Az adatok tárolása és elemzése a KRTK Adatbank biztonságos Adat Szobájában történik, a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával.

A kutatás tervezésének és lebonyolításának menetét az alábbi infografika szemlélteti:

A kérdőív itt található, kitöltésére 2021. október 8-ig van lehetőség. A kérdőívvel és kutatással kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket ezen az e-mail-címen várják a kutatócsapat tagjai.