Fokozatváltás az ELTE-n

2015.07.30.
Fokozatváltás az ELTE-n
Az Egyetem sikerrel pályázott 500 millió forintos támogatásra a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból. A pályázat céljai között az oktatás-kutatás nemzetköziesítése, az innovatív digitális technológiák alkalmazása és az infrastruktúra korszerűsítése is szerepel.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem sikerrel pályázott 500 millió forintos támogatásra a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapból. Az erről szóló támogató okirat 2015 július végén megérkezett az egyetemre. A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2016. március 31.

Az ELTE tudományos és oktatási kapacitásainak köszönhetően a magyar felsőoktatás kormányzati fejlesztési stratégiájában nemzetközi fejlesztési pólusként szerepel. Ennek jegyében intézményünk célja „fokozatváltás” az oktatás és kutatás nemzetköziesítésében: jól megragadható eredmények (pl. külföldi hallgatók, közös képzések, idegennyelvű nyári egyetemek stb. számának növelése) elérése a tudományos és képzési vonzerőnk növekedésében az európai és Európán kívüli felsőoktatási térben.

Az Európai Unió által is kiemelt prioritás a digitális technológiák által nyújtott új lehetőségek felhasználása a felsőoktatásban, az innovatív oktatási módszerek kialakításában és elterjesztésében. Ehhez a trendhez kíván felzárkózni az ELTE is: a cél az intézményen belüli digitális kapacitás jelentős növelése, valamit az új oktatási és tanulási módszerek szisztematikus elterjesztése. A digitális technológiákat alkalmazó innovatív módszereket az oktatási és tanulási tevékenységünk szerves részévé kívánjuk tenni.

Az előzőekben vázolt céljaink elérését az ELTE pályázatának két programja közvetlenül, egy programja pedig – az infrastruktúra korszerűsítése és az energiafelhasználás racionalizálása révén – közvetve szolgálja.

A pályázat programjai:

  1. Az oktatás-kutatás nemzetköziesítése: az oktatási struktúrának és tartalmaknak, továbbá a nemzetköziesítés emberi erőforrás és tárgyi feltételeinek a fejlesztése
  2. Digitális technológiák, innovatív oktatási módszerek alkalmazásának és tárgyi feltételeinek a fejlesztése
  3. Infrastruktúra korszerűsítése és az energiafelhasználás racionalizálása