Fókuszban a környezetvédelem

2020.08.24.
Fókuszban a környezetvédelem
A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata pályázatot írt ki azon mesterszakos hallgatók számára, akik diplomamunkájukat környezetvédelmi témában idén készítették. A beadás határideje: 2020. szeptember 15.

A pályázaton minden olyan MSc képzés során készült diplomamunkával lehet indulni, melynek témája környezetvédelmi vonatkozású, ide tartozik a levegőtisztaság-védelem, a hulladékgazdálkodás, a zaj- és rezgésvédelem, a vízminőség-védelem, a felszín alatti vizek védelme, a kármentesítés, a klímavédelem vagy a környezetvédelmi technológiák.

Pályázni a januári és a júniusi vizsgaperiódusban megvédett dolgozatokkal lehet, a pályázatokat az oktató intézménynek kell benyújtani.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2020. szeptember 15-ig várja a dolgozatokat a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen. A pályázathoz a diplomamunkán kívül csatolni kell annak bírálatait, illetve a hallgató és a témavezető elérhetőségét (e-mail cím).

Az intézményünkben legjobbnak ítélt pályázatot az ELTE Tudományos Tanácsa küldi el a Magyar Mérnöki Kamarának, ahol szeptember 30. után bírálják el az ország egyetemeiről beérkezett legszínvonalasabb munkákat.