Fókuszban a mongol hódítás

Fókuszban a mongol hódítás
04/11 - 04/12

2019. április 11. - 2019. április 12.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (Múzeum krt. 6–8., 115.)

04/11 - 04/12

2019. április 11. - 2019. április 12.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (Múzeum krt. 6–8., 115.)


Műhelykonferencián mutatkozik be A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései projekt.

A 13. század folyamán Európa is megtapasztalta egy világbirodalom, a Mongol Birodalom felemelkedését. Az első találkozás rendkívül intenzív, sokkoló és brutális volt, s hosszú időre meghatározta Kelet- és Közép-Európa sorsát.

Manapság a Mongol Birodalomról mint óriási eurázsiai hatalomról esik szó, amely a mai globalizmus előfutáraként megteremtette a “Pax Mongolicát”, s ennek köszönhetően páratlan gazdasági és kultúrállis felvirágzás vette kezdetét a világ legkülönfélébb részein. Ugyanakkor Kelet- és Közép-Európa népeinek tudatában épp ez a hatalom volt az oka nemzeti történelmük egyik legnagyobb kataklizmájának. A mongolok nyugati hadjáratának hét éve alatt királyságok sora omlott össze, egész városok pusztultak el, falvak sokasága égett porrá, egész vidékek váltak lakatlanná, ősi dinasztiák megbecsült uralkodó veszették életüket vagy voltak kénytelenek az életükért futni a korábban ismeretlen ázsiai lovasok elől.

A tervezett kutatás újfajta megközelítésben foglalkozik ezzel a történeti eseménysorral, a keleti és nyugati források sokasága mellett az újabb régészeti feltárások eredményeit is felhasználva, széles és izgalmas panorámát nyújtva az új kutatási eredményekről.

Az áprilisi konferencián többek között szó lesz a tatárjárás európai historiográfiájáról, a nyugati keresztény térítés kezdeteiről a Mongol Birodalomban, a mongol hadseregről és fegyvereiről, a muhi csata képéről a középkori kínai források fényében, az egyháza utótagú helynevekről és a tatárjáráskori kincsleletekről.

Facebook