Fókuszban a tanulásban akadályozottak

Fókuszban a tanulásban akadályozottak
04/02

2020. április 02. 16:00

04/02

2020. április 02. 16:00 -


Az előadás ELMARAD!
Szabó Ákosné gyógypedagógus-szociológus előadásával folytatódik a "Bárczi-(gyógy)tea" sorozat.

A idén "Előttem az utódom" alcímet viselő sorozatban a kar egyes szakterületeinek neves professzorai tartanak összegző, jövőkijelölő előadást az általuk felkért "utóddal" közösen. Áprilisban Szabó Ákosné a tanulásban akadályozottak nevelésének kérdéseiről fog beszélni a gyógypedagógia, a pszichológia és a szociológia tükrében, majd meghívott vendége, Szekeres Ágota egyetemi docens osztja meg elképzeléseit a „hogyan tovább?” kérdéssel kapcsolatban.

Szabó Ákosné professor emeritus 1973-ban a Bárczin, 1988-ban az ELTE BTK szociológia szakán végzett. PhD-fokozatát 1997-ben szerezte meg. Fő kutatási területei a tanulásban akadályozottság szociális dimenziói, a fogyatékos személyek iskolai és társadalmi integrációja, a fogyatékos emberek szexuális szocializációja.

Szekeres Ágota egyetemi  docens, a Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport megbízott vezetője. 1999-ben a Bárczin, 2004-ben az ELTE PPK-n pszichológia szakon végzett. 2000 óta tanít az ELTE-n. Fő kutatási területei: enyhén értelmi fogyatékos tanulók közösségekben, szociometria.

A beszélgetésben részt vesz a szakirányon bábáskodó Mesterházi Zsuzsa és Papp Gabriella is. Az idők során a Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány egyre árnyaltabb kontextusban definiálta a tanulásban akadályozottság fogalmát és a tanulásban akadályozott népesség körét. A diskurzus a képzési tartalmak megújulásának egy-egy tudományterületi aspektusát vázolja fel a koragyermekkortól a felnőttkorig. Számba veszi a méltányos oktatási környezet alakulásának folyamatát és esélyeit, a népesség óvodai-, iskolai és munkapiaci integrációjának helyzetét, a magánéleti boldogulásukról és boldogságukról történő gondolkodás metamorfózisát.

Az ELTE BGGyK 2013-ban indult Bárczi-(gyógy)tea sorozata a gyógypedagógia aktuális kérdéseivel foglalkozik. Évente más speciális témával a fókuszában teremt lehetőséget a kari vélemények és tapasztalatok, valamint a civil, egyházi és állami fogyatékosságügyi politikák és innovatív fejlesztések bemutatására és megvitatására.