Fókuszban a viselkedési függőségek

2022.07.19.
Fókuszban a viselkedési függőségek
A 7. Nemzetközi ICBA konferencián Nottinghamben az ELTE PPK számos kutatója számolt be legfrissebb eredményeiről úgy a játékhasználati zavar, mint a testedzés- és a munkafüggőség, illetve a szexaddikciók területén.

A pszichológusokat, pszichiátereket, orvosokat, kutatókat és szociális területen dolgozókat megszólító konferenciát először 2013-ban tartották Budapesten. A mindmáig egyetlen, kifejezetten a nem szerrel kapcsolatos függőségekre, vagyis a viselkedési addikciókra fókuszáló tudományos tanácskozást azóta évente megrendezik, 2016 óta az International Society for the Study of Behavioral Addictions nemzetközi szervezet égisze alatt, amelynek elnöke Demetrovics Zsolt, a PPK egyetemi tanára.

A június 20–22. között Nottinghamben zajló rendezvényen több mint 300-an vettek részt, közülük különösen sokan képviselték az Eötvös Loránd Tudományegyetemet. A szerzők között 18 esetben szerepelt ELTE-s affiliációval rendelkező kutató, 3-an a Pécsi Tudományegyetemről, egy kutató pedig a Semmelweis Egyetemről érkezett. Az ELTE-s kutatók témái a viselkedési addikciók szinte minden területére kiterjedtek.

A játékhasználati zavar témájában Koncz Patrik Phd-hallgató összefüggést talált a játékhasználati zavar és az ADHD tünetek súlyossága között, méghozzá a figyelemzavar tüneteit tekintve erősebb korreláció mutatkozott a hiperaktivitás/impulzivitás tüneteihez képest. Király Orsolya, a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék adjunktusa a videójáték-használati motivációkat mérő skálákat vizsgálta meg, és ennek alapján új kérdőívet állított össze és tesztelt. Dana Katz, a klinikai és egészségpszichológiai MA program nemzetközi hallgatója egy online longitudinális kutatás első hullámából arra szolgáltatott adatokat, hogy a COVID-19 járvány idején a depressziós tünetek összefüggtek a problémás játék-, közösségimédia- és pornóhasználattal, ugyanakkor a videójáték-használattal eltöltött idő nemcsak a problémás játékhasználattal, de a problémás közösségimédia- és pornóhasználattal is kapcsolódott.

Öt előadás nyújtott betekintést az International sex survey nemzetközi kutatási projekt előzetes adataiba. A kutatás során 5 kontinens összesen 45 országában töltettek ki online kérdőíveket a lehető legszélesebb körben, a szexuális kisebbségeket is bevonva. A kutatás vezetője, Bőthe Beáta, az ELTE PPK Addiktológia Kutatócsoport külső tagja, a Montreál Egyetem posztdoktori kutatója előadásában a problémás pornóhasználat morális inkongruencia modelljének kultúrafüggőségét mutatta be. Nagy Léna PhD-hallgató a parafíliák és a kompulzív szexuális viselkedési zavar együttes előfordulásáról és kapcsolatukról beszélt. Koós Mónika, a Pszichológiai Doktori Iskola hallgatója pedig a problémás pornóhasználat motivációit vetette egybe a nem problémás használatéval.

Habár a munkafüggőség témája kissé mostoha sorsú a viselkedési addikciók között, az idei konferencián több előadás is szólt róla. Kun Bernadette, a Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék docense a magyar felnőtt lakosság reprezentatív mintáján azt találta, hogy a lakosság 7 százaléka a rizikócsoportba tartozik. A munkafüggőség bejóslójaként a testi tünetek jelenlétét, a szenzoros élménykeresést, a mentalizációs nehézségeket és a ruminációt azonosította. Pesthy Zsuzsanna pszichológia BA szakos hallgató miniprezentációjában a munkafüggőség hátterében meglévő végrehajtó funkcióbeli deficitre mutatott rá.

Koronczai Beatrix, a Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék adjunktusa egy újabb viselkedési addikció, a problémás közösségimédia-használat és a testkép kapcsolatát vizsgáló metaanalízisének előzetes eredményei szerint szignifikáns, negatív kapcsolat található a két konstruktum között.

Forrás: ELTE PPK