Folytatódnak a Kosztolányi-kutatások

2020.10.09.
Folytatódnak a Kosztolányi-kutatások
Az író publicisztikai műveinek kritikai feldolgozására irányuló új OTKA projekt olyan írások részletesen kommentált kiadására helyezi a hangsúlyt, amelyekre eddig kevesebb figyelem irányult. Az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet munkatársainak eredményei hozzájárulhatnak a közismert szépirodalmi művek újraértelmezéséhez is. 

Az NKFIH által támogatott, Fordítás, publicisztika, lvelezés. Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása című konzorciális kutatás munkálatai a konzorciumot vezető Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Takács László, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat keretében Veres András, az ELTE részéről pedig Bengi László vezetésével zajlanak majd az elkövetkezendő négy évben.

A Kosztolányi-életmű kritikai kiadására irányuló kutatások egyetemünkön 2007-ben kezdődtek Szegedy-Maszák Mihály, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék nagy hatású hajdani tanszékvezető professzorának irányításával. A Veres Andrással, majd Dobos Istvánnal közösen gondozott könyvsorozat elsősorban Kosztolányi elbeszélő és verses műveinek, valamint fordításainak földolgozását kezdte meg.

Az újonnan elnyert támogatás segítségével az ELTE-n folyó kutatás a hangsúlyt olyan írások részletesen kommentált kiadására helyezi, amelyekre az eddigi munka folyamán kevesebb figyelem irányult.

A publicisztikai művek kritikai kiadásának első három kötete a maga sokszínűségében és történeti összefüggéseiben mutatja be a fiatal Kosztolányi újságírói működését, egyszersmind kiemelve azt a szoros és nemegyszer megvilágító erejű kapcsolatot is, amely a publicisztikai írásokat a szépirodalmi alkotásokhoz fűzi.

Az életmű eltérő szövegtípusba tartozó írásainak kölcsönhatása az értelmezői mozgástér bővülését ígéri,

és jelentékenyen segíti az irodalomtörténeti kánon középpontjában álló szépirodalmi alkotások újraolvasását.

A kritikai kiadás munkálatai során kezdettől fogva nagy hangsúlyt kapott az eredmények digitális megjeleníthetőségének kérdése. A 2020 októberétől folytatódó kutatások szintén törekednek majd tekintetbe venni, illetve alkalmazni a digitális bölcsészettudomány kínálta új lehetőségeket és szempontokat.