Fontos tájékoztatás az ELTE munkatársainak

2020.03.15.
Fontos tájékoztatás az ELTE munkatársainak

Kedves Munkatársunk!

Az új koronavírus járványos terjedésének lassítása végett legfontosabb a személyes találkozások számának csökkentése. Ezért egyetemi munkánkban egyszerre teremtjük meg a távolléti oktatás feltételeit – nemcsak az egyetemi, hanem a közoktatásban is –, és a működési folyamatainkat is megváltoztatjuk.

Eddig is óvtuk a közösségi élet kockázataitól azokat a munkatársainkat, akik koruk vagy általános egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettek. Hétfőtől az a szülő, aki gyermeke felügyeletét nagyobb testvérrel vagy más fiatal felnőttel nem tudja megoldani, otthoni munkavégzés lehetőségét igénybe veheti. Annak a szülőnek is igazolt a távolléte, akinek munkaköre és/vagy körülményei miatt a távoli feladatellátás nem megvalósítható.

Az otthoni munkavégzésről szóló megállapodást egyszerűen a munkairányítási jogkört gyakorló vezetővel kell intézni, elektronikus úton. Szigorúan kövessék vezetőik utasításait és elektronikus úton vagy telefonon tartsák a kapcsolatot. Néhány napon belül minden területen úgy szervezzük meg munkafolyamatainkat, hogy a személyes jelenlétet a legkisebbre szorítsuk.

Felhívunk minden munkatársat arra, hogy – más veszélyeztetett munkatárssal, családdal való  szolidaritás elve alapján – olyan feladatot is el kell látnia, amely nem tartozik megszokott munkaköri feladatai közé, de arra képessége és tudása megvan. Természetesen az egyetem a munkatársat vagy egészségét veszélyeztető utasítást nem ad ki.

Személyes megjelenéssel járó munkavégzést nem vállalhat az, aki maga, vagy vele egy háztartásban élő személy, vagy vele szoros kontaktusba került személy az elmúlt napokban (mindenkori két héten belül) külföldről érkezett haza. Ez a kötelezettség szélesebb körű a járványügyi vagy más hatósági intézkedésben, szabályban előírt elkülönítési szabályoknál. Ez utóbbiakat is minden esetben szigorúan tartsák be, és működjenek együtt a hatóságokkal.

Akiknek a személyes munkahelyi jelenléte feltétlenül szükséges, azoknak megengedett – sőt kívánatos, magánéletükben is –, hogy kerüljék a csúcsidei tömegközlekedéssel járó kockázatokat, ennek megfelelően utazásukat saját választásuk szerint átütemezzék.

Épületeinkbe korlátozzuk a belépését azoknak, akik nem szorosan az alapfunkció ellátásában vesznek részt (így pl. étel-, csomagfutár stb.). A személyi higiénia és udvariassági szokások tekintetében kövessék az utasításokat.

Mindannyiunknak állampolgári és közalkalmazotti kötelessége is, hogy a koronavírus terjedésének lassítása érdekében tett erőfeszítéseket a magunk eszközeivel segítsük, a veszélyhelyzetben hozott valamennyi állami utasítást folyamatosan figyelemmel kövessük a médiában, és az abban elrendelt feladatot, intézkedést vita nélkül végrehajtsuk.

Elismeréssel szólunk arról a példátlan összefogásról, segíteni és tenni akarásról, támogatásról, amit oktatóinktól, hallgatóinktól, munkatársainktól tapasztalunk. Ez adjon erőt mindannyiunknak az előttünk álló feladatokhoz.

Tartsuk észben, hogy miért tesszük: „Egyetlen ok miatt: hogy lelassíthassuk. Mert ezáltal megmenthetjük a szüleinket, a nagyszüleinket és néha magunkat is.”  (Barabási Albert László professzor)

Üdvözlettel:

ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület