Gazdálkodástudományi Intézet alakult az ELTE-n

2017.06.28.
Gazdálkodástudományi Intézet alakult az ELTE-n
Az ELTE Szenátusa 2017. május 29-i ülésén elfogadta az egyetem gazdaságtudományi oktatási-kutatási fejlesztési tervét, majd megalapította a rektor alá tartozó, kari önállóságú Gazdálkodástudományi Intézetet (GTI).

Az elmúlt hónap feladata a GTI szervezeti és működési alapjainak kidolgozása, az induló személyi állomány felállítása, valamint az Intézet szakportfoliójához tartozó akkreditációs szakindítási kérelmek előkészítése volt.

2017. június 26-án a Szenátus elfogadta a GTI induló működési szabályzatát. Az Intézet négy tanszékkel kezdi meg működését, ezek a következők: Pénzügy és Számvitel, Összehasonlító Gazdaságtan, Menedzsment és Üzleti Jog, valamint Érveléselmélet és Marketing Tanszék.

A Gazdaságtudományi Intézetbe tíz szakra lehet majd jelentkezni, ezek közül kettő már akkreditált az ELTE-n, most a további nyolc szak indításáról döntöttek. A tervek szerint rövid felfutási időszakot követően mintegy 3000 hallgató tanul majd az alábbi szakokon:

Alapszakok:

  • Gazdálkodás és menedzsment
  • Kereskedelem és marketing
  • Nemzetközi gazdálkodás
  • Pénzügy és számvitel

Mesterszakok:

  • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
  • Pénzügy
  • Számvitel
  • Vezetés és szervezés
  • Marketing
  • Master of Business Administration (MBA).

A szakokon igen jelentős az ELTE karainak részvétele, hat kar összesen 33 különböző tantárggyal képviselteti magát. A TáTK végzi az elméleti közgazdaságtani oktatást, továbbá a nemzetközi gazdaságtan területén hirdet meg kurzusokat, illetve két társadalomtudományi blokkal is jelentkezik. Az IK informatikai blokkot indít, a PPK a gazdaságpszichológia tantárgy mellett a vezetés és szervezés mesterszakon vezetés- és szervezetpszichológia és humánmenedzsment specializációkat is tart. A TTK felel az alap matematikakurzusokért és a pénzügy mesterszakon pénzügy–matematika specializációval jelenik meg. Külön érdekesség, hogy a BGGyK „társadalmi felelősségvállalás” címmel minden gazdálkodástudományi alapszakosnak kötelező tantárgyat oktat majd a megváltozott munkaképességűek munkaerőpiaci integrálásával kapcsolatosan – országosan úttörő törekvésként.

Mindezzel ténylegesen is megvalósulni látszik az a közel tizenöt éves terv, mely szerint e fontos oktatási terület megerősítésével színesedjék az ELTE képzési struktúrája. Az új képzéssel tovább erősödhet az ELTE országos vezető pozíciója, és az egyetem a nemzetközi rangsorokban is előbbre léphet.