Geográfus Alumni találkozó

2018.06.04.
Geográfus Alumni találkozó
Nagy érdeklődés mellett zajlott az ELTE TTK geográfus öregdiákok találkozója, amelyet az ELTE Alumni Központ támogatott.

1993-ban indult a geográfusképzés Magyarországon, és immár húsz éve kerülnek ki diplomás geográfusok több magyar egyetemről, köztük az Eötvös Loránd Tudományegyetemről is. Erről megemlékezve, május 5-én szombat délután az ELTE TTK Alumni Tagozat földrajzi szekciója szervezésében zajlott le az első széleskörű egyetemi geográfus öregdiák találkozó a Lágymányosi Kampuszon, amelyen több mint 100 alumnus és több mint húsz egyetemi oktató vett részt. A délelőtt folyamán Szalkai Gábor oktató, az esemény egyik szervezője kíséretében többen felkereshették a képzésnek az első nyolc évben helyet adó egykori Ludovika épületét is.

A rendezvényt Karátson Dávid, az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézetének igazgatója nyitotta meg, amit az Alumni Központot vezető Pataky Csilla, ELTE Alumni menedzser köszöntője követett. Ezután Szabó Pál oktató, a TTK Alumni tagozat földrajzi szekciójának szervezője mutatta be a képzés elmúlt 25 évének főbb eredményeit (Nemes Nagy József oktató és Török Gabriella TTK hivatalvezető munkájának alapján): 740 ELTE-n diplomázott geográfus (60% osztatlan, 40% MSc képzésben), akikből 52 fő PhD fokozatott is szerzett. A szakirányokat tekintve a legtöbben terület- és településfejlesztésin végeztek, amelyet a környezetföldrajzi (majd szétváló geomorfológiai, illetve táj- és környezetkutató), illetve a később bevezetett regionális elemző és geoinformatikai specializációk követtek. Az első blokk zárásaként a geográfusok egyik legnagyobb foglalkoztatója, a Központi Statisztikai Hivatal részéről Csutorás Gábos osztályvezető és Andrási Zsolt főosztályvezető-helyettes tartottak tájékoztatást a statisztikusi munka lehetőségeiről.

A második részben a Földrajztudományi Központ több, a képzést a kezdetektől teljesen vagy szinte teljesen végig kísérő oktatója - Bottlik Zsolt, Farkas György, Horváth Erzsébet, Nagy Balázs, Szabó Pál, Telbisz Tamás, Vidéki Imre - jóvoltából két blokkban hallgathattak természet- és társadalomföldrajzi, ám sok személyes élménnyel és nosztalgiaelemmel megtűzdelt előadásokat diplomás geográfusaink. A harmadik részben a geográfusok munkaerőpiaci jellemzőit ismertették és vitatták meg felkért alumnusok, három szekcióban (kutatási-oktatási, közigazgatási és piaci szféra), Gyuris Ferenc, Szalkai Gábor és Szabó Pál oktatók moderálása mellett. Fontos üzenete volt ezeknek, hogy mára, alumnusaink magas szintű szakmai munkájának, illetve széles körű elhelyezkedési formáinak köszönhetően, ismert és elismert szakma lett a geográfus. A képzés, amelynek célja a természeti, társadalmi, gazdasági jelenségek területi dimenziót kutató, oktató, illetve a területi beavatkozási lehetőségeket feltáró és ezeket különböző földrajzi léptékekben (település, táj, régió, ország, integráció) megtervező, végrehajtó szakemberek képzése, úgy tűnik beváltotta a 25 éve hozzáfűzött reményeket.

A szünetekben és az esemény végén, a kötetlen beszélgetés lehetőségén túl, több stand (KSH, Magyar Földrajzi Múzeum [Érd], Magyar Földrajzi Társaság, Földgömb, PANGEA blog) és az ELTE Alumni Központ biztosította keretből finanszírozott büfé várta a jelenlévőket. Az eseményt sikeresnek ítélték a résztvevők, amin felbátorodva öt év múlva újabb és még nagyobb szabású találkozó megszervezését tűzték ki célul a szervezők, akiknek az eseményen aktívan részt vevő oktatókkal egyetemben ezúton is köszönetet mond az ELTE geográfus közössége.

ELTE Alumni
Facebook

Geográfus Alumni Találkozó

Geográfus Alumni Találkozó

0

/

0

0

/

0