Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék alakult az ELTE-n

2023.10.02.
Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék alakult az ELTE-n
Az ELTE TÁTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetében alapított új tanszék Magyarország első, a fejlődéstanulmányokat is nevében hordozó, globális fókuszú fejlődéstanulmányokkal foglalkozó egyetemi műhelye. Vezetője Soltész Béla egyetemi adjunktus.

Ez a multi- vagy interdiszciplináris tudományterület világszerte nagy népszerűségnek örvend, hiszen a legégetőbb globális kérdéseket (társadalmi egyenlőtlenség, klímaváltozás, migráció, fenntarthatóság, gazdasági interdependenciák, demokratikus és autoriter átalakulások), illetve az egyes fejlődő régiókat (Afrika, Délkelet-Ázsia, Közel-Kelet, Latin-Amerika) és a fejlett régiókban élő marginalizált csoportokat vizsgálja.

A tanszék a nemzetközi tanulmányok szak alap- és mesterképzésében egyébként is egyre hangsúlyosabban jelen levő globális és fejlődési fókuszú tárgyak oktatása mellett az ezzel kapcsolatos tudományos munka koordinálásával is foglalkozik. Tekintettel az elméletek, témák és régiók sokaságára, amelyekkel a tanszék oktatói foglalkoznak, a tudományos műhely elkötelezett a kutatói és módszertani eszközök változatossága mellett.

A fejlődés fogalmáról a Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék önreflexív és interkulturális módon kíván gondolkodni, ezért

a fejlődéssel kapcsolatos témákat nem eurocentrikus, inkább kritikai szemszögből vizsgálja,

elutasítva minden fejlődésértelmezést, amely kultúrák vagy etnikai csoportok közötti hierarchián alapul.

Fontosnak tartja továbbá, hogy elemezze és értékelje azokat a szakpolitikákat, amelyek globális és lokális szinten a szegénység csökkentését, az életszínvonal javítását, a fenntarthatóság, a társadalmi befogadás és a mobilitás előmozdítását célozzák.

A tanszék részben olyan kurzusokat fogad be, amelyek jelenleg is megtalálhatóak a nemzetközi tanulmányok alap- és mesterképzésében (például Migráció, a Politikai gazdaságtan és a Nemzetközi fejlesztéspolitika), továbbá az alapképzésen a regionális és tematikus tárgyak nagy részét (például Afrika- és Közel-Kelet-tanulmányok, Ázsia-tanulmányok, Amerika-tanulmányok), a mesterképzésen pedig az EU külkapcsolatok és fejlesztéspolitika szakirány tárgyainak egy részét (például Posztkoloniális elméletek, Fejlesztéspolitika és jólét, A fejlődő országok nemzetközi politikai gazdaságtana). A kurzuskínálat a jövőben bővülhet a globális társadalmi folyamatokat, illetve a fenntartható fejlődés globális dimenzióit vizsgáló kurzusokkal.

A tanszék munkatársai

nagy jelentőséget tulajdonítanak a kar nemzetközi diákjainak is köszönhető egyetemi multikulturalizmusnak,

és igyekeznek kihasználni ezt a sokszínűséget. Az oktatás során az új tanszék is törekszik a kölcsönös tanuláson alapuló tanár-diák kapcsolatok kialakítására.

A TÁTK Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék a karon belüli kooperáción túl együttműködésre törekszik a Természettudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és a Bölcsészettudományi Kar egyes tanszékeivel is, elsősorban közös oktatási tevékenység formájában. A tanszék felveszi a kapcsolatot a fejlődéstanulmányokkal foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetekkel, hogy a munkatársak pályázatokban, konzorciumi formában megvalósuló kutatási projektekben is részt vehessenek. A tanszék nyitott a nonprofit szervezetekkel (alapítványok, civil szervezetek, jótékonysági és egyházi szervezetek, önkéntesek), az állami és önkormányzati, valamint a vállalati szférával való együttműködésre is.

A Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék a következő években azon dolgozik majd, hogy a fejlődéstanulmányok hazai oktatási központjává, valamint a kapcsolódó tudományos munka fontos szereplőjévé váljon. Célja az is, hogy a kutatói által elemzett témákban pozitív változások előmozdítója legyen, megértse és elősegítse a fejlődés emancipációs, képességeket teremtő és közösségvezérelt formáit itthon és külföldön egyaránt.

A munkatársak névsora és az alapító nyilatkozat a tanszék honlapján érhető el.

Forrás: ELTE TÁTK