Grimm Díjat kap Komlósiné Knipf Erzsébet

A Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) minden évben odaítéli a Jacob és Wilhelm Grimm Díjat egy arra érdemes külföldi germanistának. Az elismerést 2013-ban Komlósiné Knipf Erzsébet, az ELTE egyetemi tanára, a Germanisztikai Intézet igazgatója, a Német Nyelvészeti Tanszék vezetője kapja.

Az ünnepélyes díjátadásra szeptember 24-én este kerül sor a Német Germanisták Napja Keretében a Kieli Egyetemen. 2011 óta a Jacob és Wilhelm Grimm Díjjal együtt a Jacob és Wilhelm Grimm Pártolódíjat is kiosztják, ezt idén Li Shuangzhi fiatal kínai kutató veheti át.

Komlósiné Knipf Erzsébet Szegeden végzett germanisztikát. 1996-ig a PTE, azt követően az ELTE főállású oktatója. Főleg szinkron német nyelvészettel, szóképzéssel, lexikológiával és szociolingvisztikával, azon belül is a nyelvi variációval, a nyelvi kontaktológiával és kétnyelvűséggel foglalkozik. Alapító tag az ELTE Germanisztikai nyelvészeti doktori iskolájában, több nemzetközi szakmai szervezetben tisztségviselő, több könyve és számos tanulmánya jelent meg német nyelven.

2013.08.29.