Gyógyszerkutatási és -fejlesztési pályázat

2019.03.18.
Gyógyszerkutatási és -fejlesztési pályázat

Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú szervezet kuratóriuma pályázatot hirdet a 2018. április 1. és 2019. március 31. között PhD-fokozatot szerzett kutatók számára kutatási támogatás elnyerésére. Határidő: 2019. május 31.

Pályázni lehet a kémia, a gyógyszerészet és az orvosi tudományok területén készített, gyógyszerkutatással, gyógyszerfejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó doktori disszertáció téziseinek beküldésével, amelyhez csatolni kell a disszertáció témájából megjelent közlemények egy-egy különlenyomatát.

A pályázat további feltételei:

  • a disszertáció sikeres megvédését igazoló okirat,
  • a jelölt szakmai életrajza és teljes publikációs listája.

A beérkezett anyagok elbírálását a kuratórium által felkért szakemberekből álló zsűri végzi. A támogatást elnyert kutató meghívást kap a Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai Szimpózium 2019 című rendezvényre, ahol előadásban számol be eredményeiről.

A pályázatokat 2019. május 31-ig kell a kuratórium címére eljuttatni (Dr. Zelkó Romána „Az Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet kuratóriumának titkára, 1092 Budapest Hőgyes Endre u. 9.)

Az elnyerhető támogatás összege: 100 000 Ft.