Habilitáció

Habilitáció

Habilitáció
A habilitáció az oktatói és előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése.

Az egyetem habilitációval ismeri el, ha egy felsőoktatási intézmény oktatója tudományága területén széleskörű áttekintéssel és korszerű tudományos szakismerettel rendelkezik, tudását szóban és írásban magas színvonalon, valamint idegen nyelven is át tudja adni, folyamatos, magas szintű, önálló tudományos, alkotó tevékenységet folytat, és a nemzetközi tudományos életben is közzétett és elismert új tudományos eredményekkel hozzájárul a habilitációs kérelmében megjelölt tudományág fejlesztéséhez. 

A tudományterületek és tudományágak karok szerinti felsorolását, amelyekben az ELTE doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére, s így habilitációs eljárás lefolytatására is jogosult (akkreditált), az egyetem habilitációs szabályzatának 1. sz. függeléke tartalmazza. Habilitáció iránti kérelmet az ELTE Habilitációs Szabályzat 2. sz. függeléke szerinti formanyomtatványon, a szabályzatban meghatározott dokumentumokkal együtt az Egyetemi Habilitációs Bizottsághoz (EHB) kell benyújtani. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Habilitációs Szabályzata itt olvasható.

A habilitációs eljáráshoz szükséges dokumentum
Más egyetemen szerzett habilitációs cím elismertetéséhez szükséges dokumentum

Az ELTE-n 2002 óta habilitált címet szerzettek listája itt elérhető


A habilitációs eljárásokért felelős szervezeti egység:
Rektori Kabinet, Kabinetiroda

Az EHB titkárságának elérhetőségei:

Foki Mária
EHB titkár
Rektori Kabinetiroda 
1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 2.

Tel: 36-1-411 65 37, 36-1-411 65 00/2619 
E-mail: maria.foki@rk.elte.hu
Ügyfélfogadás: előzetes egyeztetés alapján