Hallgatóink sikere a Kazinczy-versenyen

2018.05.10.
Hallgatóink sikere a Kazinczy-versenyen
A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferencről elnevezett szép magyar beszéd versenyének országos döntőjén számos ELTE-s hallgató részesült elismerésben. A versenyt 2018. május 4-én Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar esztergomi képzési helyén rendezték. A zsűri elnöke Bóna Judit, az ELTE BTK Fonetikai Tanszékének egyetemi docense volt.

A döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények, a hittudományi főiskolák és a jogtudományi karok azon hallgatói vehettek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak. A szakemberekből álló rangos zsűri a szabadon választott és a kötelező szövegek értő előadása nyomán 12 hallgatónak adományozott Kazinczy-érmet.

A szövegmondó verseny célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése, továbbá a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség növelése.

A versenyszabályoknak megfelelően a délelőtt folyamán a szabadon választott szövegek felolvasására került sor. Válogatni elsősorban a 20–21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből lehetett: igen változatos, szép írások hangzottak el. Délután a zsűri által kiválasztott kötelező szöveget – Márai Sándor Ép test, ép lélek című művét – olvasták fel a versenyzők 20 perc felkészülés után.

ELTE-s díjazottak:

Kazinczy-díjban részesültek:

 • Borszuk Adrienn, Bölcsészettudományi Kar – Természettudományi Kar
  Felkészítő tanára: Demes Andrea
 • Makkos Anna Ráhel, Tanító- és Óvóképző Kar
  Felkészítő tanára: Pölcz Ádám
 • ​​​​​​​Szanyó Veronika, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
  Felkészítő tanára: Laczkó Mária

Különdíjban részesültek:

 • Makkos Anna Ráhel (abszolút első helyezett), Tanító- és Óvóképző Kar
  Felkészítő tanára: Pölcz Ádám
 • Soós Anna, Bölcsészettudományi Kar
  Felkészítő tanára: Egerszegi Anna

Forrás: kemma.hu