Halomsírmezők vizsgálata a Duna-mentén

2017.03.03.
Halomsírmezők vizsgálata a Duna-mentén
Az ELTE BTK Régészettudományi Intézete is részt vesz abban a 2,5 millió euró összköltségű európai uniós Interreg-DTP pályázatban, melyben Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia 11 intézménye működik közre Iron Age Danube – Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube-river basin címmel.

A 2017. január 1-én indult és 30 hónapon át tartó program fő célja a klasszikus régészeti eljárásokat meghaladó módszerek használatával kiemelkedő jelentőségű kora vaskori lelőhelyek, halomsírmezők és erődített telepek környezetének vizsgálata. Emellett a szakemberek olyan stratégiákat is kidolgoznak majd, amelyek a tudományos és az érdeklődő közönség számára egyaránt elérhetővé teszik az európai örökség különleges elemeit a múzeumokon kívül a virtuális térben is.

A vezető partnerintézményben, a grazi Joanneumban január végén rendezett nyitóeseményen Czajlik Zoltán, a Régészettudományi Intézet munkatársának vezetésével részt vettek az ELTE, valamint a társult intézmények, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Nyitrai Egyetem munkatársai is. A tanácskozáson a felek egyeztették a következő két és fél év feladatait.  A Régészettudományi Intézet Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszék kutatóinak – Bödőcs András, Czajlik Zoltán, Rupnik László, valamint a projektbe bekapcsolódó Puszta Sándor geofizikus és Holl Balázs térinformatikus, Jáky András és Novinszki-Groma Katalin doktorandusz – tapasztalataira építve az ELTE szakemberei 2017-ben a légi fényképezéses kutatások mellett elsősorban geofizikai méréseket végeznek Százhalombattán és Süttőn, illetve az ausztriai strettwegi és a horvátországi jalžabeti lelőhelyeken.

Koravaskori halmok légi fényképen Süttőről (Czajlik Zoltán, 2013) 

  

 

A projekt közvetlen előzményét az NKFIH 111058-as programja jelenti, amelyben a közel 25 éve folytatott régészeti célú légi fényképezések mellett lehetőség nyílt a magyarországi kora vaskori lelőhelyeken magnetométeres geofizikai mérések elvégzésére. A Százhalombattán és Süttőn készített légi felvételek és a mágneses anomália-térképek adatainak kombinálása alapján nyilvánvaló vált, hogy a nekropoliszok mérete és sírszáma nagyobb, topográfiai viszonyaik jóval összetettebbek a korábban ismertnél. Ezek az új eredmények indokolják az Interreg-DTP uniós projektben a kora vaskori Keleti Hallstatt kultúra nemzetközi jelentőségű halomsírmezőinek teljességre törekvő topográfiai térképezését.

Magnetométeres geofizikai felmérésen Százhalombattáról (Fractal Technológia, 2012-2014)