Hálózatelemzés a bűnmegelőzésért

2021.03.02.
Hálózatelemzés a bűnmegelőzésért
Az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék munkatársai az európai uniós RED-Alert terrorellenes nemzetközi együttműködésben végeztek úttörő munkát a hálózatelemzés területén az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoportjával közösen. A programot az Európai Unió kiválóan sikeresnek ítélte meg.

Az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszék és az MTA-ELTE Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoport részvételével idén zárul a RED-Alert nevű H2020-as európai uniós projekt. A Vicsek Tamás professzor által vezetett kutatók hálózatelemzési feladatokkal vettek részt a terrorelhárítási és terrorizmus-megelőzési módszertanokat fejlesztő hároméves programban.

A RED-Alert (Real-time Early Detection and Alert System) pályázat egy terrorellenes nemzetközi együttműködés pilotprojektje (próbaprojektje) volt. A pályázat megvalósításában több ország (Izrael, Spanyolország, Egyesült Királyság, Románia és Moldávia) rendfenntartó egységei vettek részt. Ezek az egységek olyan bizalmas adatokkal is dolgoznak, amelyek még a konzorciumon belül sem oszthatók meg a partnerek között nyers formájukban. Azonban anonimizálás után, a közös tanulságok levonása érdekében fontos volt, hogy közös adatbázisokon dolgozhattak. A H2020-as projekten belül az ELTE-s kutatócsoport egyik feladata az volt, hogy anonimizált adatokon hálózatelemzéseket végezzen. Olyan struktúrák feltárása volt a cél, amelyek univerzális jellegüknél fogva mindegyik partner számára hasznos eredményeket szolgáltathattak. Elsősorban

a kapcsolati hálókkal feltárható csoportok, informális klaszterek megtalálása és időbeli változásuk követése bizonyult hasznosnak.

Vicsek professzor kezdeményezésére további fontos kutatási irány volt a DarkWeb-fórum elemzés. A szokásos közösségi portálokon folyó "társalgások"-hoz képest a DarkWeb rejtett jellege miatt másként fejezik ki magukat a szereplők. Mivel az egyes megszólalók nem azonosíthatók, a témák időbeli változásának hálózati tulajdonságait vizsgálták az ELTE kutatói.

A nemzetközi projekt további fontos iránya a hálózatok hierarchikus tulajdonságaival kapcsolatos kutatás. Egy nagyobb szervezet vagy közösség általában vezetőket és beosztottakat nevel vagy választ magának. Ez a hatékonyabb működés, a gyorsabb, optimálisabb munkavégzés vagy külső hatásokra adható válaszok elérését szolgálja. Egy munkahely vagy társadalmi szervezet esetén a hierarchia sokszor formálisan is megjelenik. Például az egyetemet a rektor vezeti, a karokat a dékánok, az intézeteket az igazgatók stb. Ez a hierarchia azonban nem mindig ilyen jól dokumentált, vagy a valódi irányító szerepő személyek nem töltenek be formális pozíciót. A kutatócsoport olyan módszereken dolgozott, amelyek segítségével a rejtett, kimondatlan hierarchia is feltárható, illetve vizsgálható az időbeli változása.

A RED-Alert konzorcium munkáját és a megvalósított együttműködést az Európai Unió kutatás-támogatási hivatala kiválóan sikeresnek ítélte meg, az idei uniós pályázati kiírásokban a projektet név szerint példaértékű mintaként említik. A kutatási téma és az együttműködés a konzorcium vezető tagjaival 2021-től Palla Gergely, az ELTE Biológiai Fizika Tanszék egyetemi tanára vezetésével folytatódik a CounteR pályázat keretében. A pályázat hivatalos indulása után a fő cél olyan módszerek kidolgozása, amelyek a szélsőséges, hamis, megtévesztő propagandák felismerését és az érintett, befolyásolható csoportok megfelelő védelmét szolgálhatják.

Forrás: ELTE TTK