Hamza Gábor elismerése

2017.12.08.
Hamza Gábor elismerése
Egy harvardi és egy isztambuli professzorral együtt veheti át a Török Tudományos Akadémia magas kitüntetését 2017. december 12-én az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának akadémikus professzora.

Török Tudományos Akadémia 2015-ben alapított díjával évente három kimagasló kutató munkáját ismerik el. A jelölőbizottság munkájában a Török Tudományos Akadémia tagjai mellett más országok tudományos akadémiáinak és intézményeinek meghívott tudós képviselői is részt vesznek.

A társadalom- és bölcsészettudomány területén a rangos kitüntetést idén az ELTE professzora, a római jog, a római jog továbbélése és az összehasonlító magánjogtörténet kiemelkedő tudósa kapja, aki számos alkalommal tartott előadást Törökországban, továbbá a török jogfejlődéshez kapcsolódó tudományos munkásságával nemzetközi elismerést is kiváltott. A kitüntetést élő természettudomány kategóriában Cenk Ayata harvardi, élettelen természettudomány kategóriában pedig Hüseyin Arslan isztambuli professzor veheti majd át. Az emlékérmet és pénzjutalmat is magában foglaló díj átadóünnepségét  Recep Tayyip Erdogan török elnök részvételével Ankarában tartják december 12-én. Másnap, december 13-án Hamza Gábor az Isztambuli Egyetemen tart előadást The Codification of Private Law in the Ottoman Empire and in the Republic of Turkey in a European Context címmel.

Hamza Gábor jogtudós az ELTE ÁJK Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Egyetemi tanulmányait 1967-ben kezdte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1972-ben szerzett állam- és jogtudományi doktorátust. 1976 és 1977 között a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen, 1980 és 1981 között a Kölni Egyetemen, illetve 1979 és 1980 között a Római Egyetemen (Universita' degli Studi di Roma "La Sapienza") folytatta tanulmányait.

Már egyetemistaként az ELTE Római Jogi Tanszékén dolgozott, ahová diplomájának megszerzése után tanársegédi kinevezést nyert, majd 1977-től adjunktusként, 1980-tól docensként működött közre a tanszék munkájában. Egyetemi tanári kinevezését 1984-ben kapta meg, egy évvel később pedig a tanszék vezetésével bízták meg.1997 és 2000 között a Széchenyi professzori ösztöndíjat elnyerve folytatott kutatómunkát. Vendégprofesszorként számos külföldi egyetemen tanított és tanít Argentínától Kazahsztánon át Japánig.

Munkásságát számos díjjal ismerték el, többek között 1999-ben Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettel, 2000-ben Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével, 2005-ben Szent-Györgyi Albert-díjjal, 2014-ben A Magyar Érdemrend középkeresztjével, 2016-ban pedig a Danubius Egyetemen "doctor honoris causa" címmel.