„Hatalmas potenciál rejlik a TTK-ban”

2019.04.04.
„Hatalmas potenciál rejlik a TTK-ban”
Miközben az ELTE az oktatás színvonalát tekintve egyértelműen az ország élvonalbeli intézménye, addig a működés szervezettségét, a szervezeti egységek közötti kooperációt tekintve vannak még fejlesztésre szoruló területek – mondta Scheuer Gyula kancellár a Bolyai Kollégium „Csütörtök Este” sorozatának fórumán, ahol rövid áttekintést adott az egyetem, azon belül a BTK és a TTK gazdálkodásáról.

A rendezvény vendégeit Kürti Jenő, az ELTE TTK Fizikai Intézet egyetemi tanára, a Bolyai Kollégium igazgatója köszöntötte, aki egyben a fórum moderátori szerepét is ellátta. Scheuer Gyula kancellár egy rövid bemutatkozás után arról beszélt, hogy a kancellári rendszer bevezetésével elvált egymástól az egyetemek oktatási, illetve gazdálkodási és operatív irányítása, míg az előbbiért a rektor, utóbbiért a kancellár felel. Az egyetem ma decentralizált rendszerben működik, ahol az oktatók és kutatók munkáltatói joga a dékánoknál van, a kancellár kizárólag az ELTE gazdálkodásáért és operatív működtetéséért felel. A karok önállósága kiterjed a gazdálkodásra is: amíg az adott kar gazdálkodása kiegyensúlyozott marad, szabadon dönthet a bevételei 80%-áról – fogalmazott Scheuer Gyula. A Bölcsészettudományi és a Természettudományi Kar mérete és tevékenységének komplexitása vetekszik egy hazai nagyvállalatéval, így a dékánoknak a kancellár szerint csúcsmenedzsereknek kellene lenniük, hogy egy személyben minden feladatot el tudjanak látni, így e karok vezetésében is szükség lehet bizonyos szintű decentralizációra.

Az ELTE-nek arányaiban kevés bevétele származik az ipari és innovációs kapcsolatokból, ezt a területet erősíteni kell a jövőben, különben ezek a források más intézményekhez kerülnek – hívta fel a figyelmet a kancellár. 2016 és 2018 között a TTK forrásai 63 százalékkal növekedtek, míg a többi karon ez az arány átlagosan 19 százalék volt. A TTK mindezek ellenére az egyetlen kar, amely továbbra is intézményen belüli keresztfinanszírozásra szorul, a BTK gazdálkodásának egyenlege a tavaly megszavazott megtakarításnak, a hallgatói normatívaemelésnek és egyéb kormányzati támogatásoknak köszönhetően idén már pozitívba fordul.

Szintén fejlesztésre szorul az ELTE kollégiumi ellátottsága is: az egyetem jelenleg csaknem 1000 kollégiumi férőhelyet bérel más intézményektől. Tavaly szeptemberben készült el a Nagytétényi úti kollégium felújítása közel 3 milliárdos beruházással, 2019 őszén pedig a tervek szerint megkezdődhet a Márton Áron Szakkollégium újjáépítése is. A távlati tervek között szerepel, hogy a BEAC közreműködésével TAO-támogatásból felújítsák a Bogdánfy úti sporttelepet, illetve ennek szomszédságában egy teljesen új sportcsarnok és kollégium épüljön.

A fórumon felmerült, hogy a karokon gördülékenyebbé kellene tenni a kisebb értékű beszerzéseket, amelyek akár ki is kerülhetnének a közbeszerzési szabályok alól. A kancellár szerint erre a jelenlegi közbeszerzési szabályozás miatt kevés az esély, hiszen a szervezeti egységek beszerzéseinél a jogszabályok értelmében az egyetemnek úgynevezett egybeszámítási kötelezettsége van, a beszerzések így elérik azt az értékhatárt, amely fölött kötelező a hatályos közbeszerzési szabályozás szerint eljárni. A szakkollégiumok vezetését arra kérte, hogy a legfontosabb problémákat folyamatosan jelezzék, és a Kancellária illetékes munkatársai megvizsgálják, hogy az adott kérdésekben hogyan tudnának segíteni a gördülékenyebb működést.

A TTK gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan a kancellár elmondta, hogy nincs egyetlen olyan csodafegyver, amely önmagában minden problémára választ adna, azonban a hallgatói normatíva emelkedésével, a képzések átgondolásával, a pályázati pénzek becsatornázásával és az ipari együttműködések fejlesztésével megteremthető a hosszú távú egyensúly. A kancellár szerint a 2019-es hallgatói normatívaemelés legnagyobb nyertese a bölcsészettudományi és a természettudományi képzés lehet, az egyetemen belül pedig a Természettudományi és az Informatikai Karban látja a legtöbb belső tartalékot.

Kancellári fórum a Bolyai Kollégiumban

Kancellári fórum a Bolyai Kollégiumban

0

/

0

0

/

0