Hatályba lépett az új szervezeti és működési rend

Az Egyetem legfőbb döntéshozó testülete, a Szenátus 2015. március 23-i ülésén döntött az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötetének, a Szervezeti és Működési Rendnek és III. kötetének, a Foglalkoztatási Követelményrendszernek elfogadásáról, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb szabályzatmódosításokról. A szabályzat április 15-én lépett hatályba.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2014. július 24. napjától vezette be a kancellár jogintézményét, ezzel összefüggésben a törvény kimondja, hogy a kancellár a megbízását követő hatvan napon belül köteles javaslatot tenni a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának a módosítására.

Az új SzMSz előkészítését széleskörű egyetemi párbeszéd előzte meg, a január óta zajló konzultációt Scheuer Gyula, Egyetemünk kancellárja vezette, együttműködve Mezey Barnával, az Egyetem rektorával. A folyamatról a kancellár a Napi Gazdaságnak adott interjújában így fogalmazott: „Gyakorlatilag zökkenőmentesen sikerült kialakítanunk a rektori és a kancellári munkamegosztás kereteit. Hálás lehetek a fogadtatásért: mind a felső, mind a középvezetés nyitottságról tett tanúbizonyságot.” A dokumentum szövegéhez több száz módosító javaslatot és észrevételt fogadtak be. Februártól a Rektori Vezetői Értekezlet, az Egyetemvezetői Értekezlet, a Rektori Tanácsadó Testület és a Dékáni Disputa is számos alkalommal tárgyalta a tervezetet. A módosításokhoz műhelymunkák is kapcsolódtak, amelyeken a kari vezetők, a gazdasági, az informatikai, az oktatási és tanulmányi, a műszaki és üzemeltetési, a pályázati, a kollégiumi és könyvtári területért felelős vezetők és a hallgatói önkormányzatok fogalmazták meg javaslataikat. Március 10-től került a kari tanácsok elé a tervezet: a végleges dokumentumot március 23-án fogadta el az Egyetem Szenátusa. A Szenátus határozata rögzíti azt is, hogy az egyetemi szervezet működését meghatározó dokumentumot egy éven belül felülvizsgálják. 

Scheuer Gyula kancellár hangsúlyozta: „az új SzMSz alapelveivel kapcsolatban az volt az álláspontunk, hogy széleskörű konzultáció után a korábbi elveket figyelembe véve a helyi döntéseket és az autonómiát támogassuk úgy, hogy megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak, és a hatékonyabb működés érdekében a fenntartó érdekeit is képviseljük. Ez a kompromisszumkeresés kísérte a munkánkat. Ezt az elvet közös értéknek tekintem.”

Az új szabályzat szerint a rektori hatáskör gyakorlását segítő szervezeti egységek a Rektori Kabinetben és a Rektori Koordinációs Központban működnek. A Rektori Kabinet az oktatási és kutatási alaptevékenység rektori irányítási, szakmai felügyeleti, stratégiaalkotási hatásköreiben működik közre, a Rektori Koordinációs Központ a rektort a kari szervezeten kívüli oktatási-kutatási és az egyetemi szintű szolgáltató egységek irányítása és felügyelete körében segíti hatásköre gyakorlásában. A kancellári szervezet elsődlegesen a központilag megszervezett feladatellátásról gondoskodó Kancelláriából, valamint a karokon kialakított működést támogató szervezeti egységekből áll. A kancellári szervezet az Egyetem működtetési feladatainak ellátásával, különösen a belső ellenőrzési, gazdasági, műszaki, üzemeltetési, műszaki és üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltató, jogi, igazgatási és szervezési feladatokkal foglalkozik.

Az új SzMSz itt elérhető. A szabályzathoz kapcsolódó központi és kari ügyrendeket a rektori utasítások és kancellári utasítások részletezik.

2015.04.16.