Hét kutatócsoport nyert pályázati támogatást

2017.07.17.
Hét kutatócsoport nyert pályázati támogatást
Az NKFIH Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH-17) című pályázatán kimagasló eredményt értek el egyetemünk kutatói: a nyertes 27 pályázat közül 7 projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatódhat közel 140 millió forintos össztámogatással.

Az 1 milliárd forintos keretösszegű kiválósági program meghirdetésével a Nemzeti Kutatásai, Fejlesztési és Innjovációs Hivatal arra ösztönözte a hazai kutatócsoportokat, hogy a szakterületük fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó újabb eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő nemzetközi tudományos fórumokon mutassák be.

A felhívás szigorú feltételeinek 27 pályázat felelt meg azzal, hogy élvonalbeli eredményeikkel, nemzetközi hatást kiváltó közleményükkel a szakterületük felső 5 százalékába tartozó idézettséget értek el a hivatalos megjelenést követő két éven belül. Ahogy korábbi kutatás-fejlesztési pályázatoknál, ennél a pályázatnál is az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói emelkednek ki: 7 projektjük nyert támogatást.

A Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása című pályázat ELTE-s nyertesei:

A kutatócsoport vezetője

A projekt címe

Intézmény

Támogatás összege

Andics Attila

Összehasonlító hallási fMRI vizsgálatok törpemalacon: egy új modellfaj bevezetése a kognitív neuroetológiába

ELTE TTK

20 000 000 Ft

Ispánovity Péter Dusán

Diszlokációlavinák kísérleti és elméleti vizsgálata

ELTE TTK

19 979 000 Ft

Kardos József

Szerkezetvizsgáló módszer fejlesztése a rendezetlen fehérjék szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálatára

ELTE TTK

19 988 000 Ft

Kocsis Bence

Galaxismagok fekete lyukai

ELTE TTK

20 000 000 Ft

Szalay Péter

Biológiai makromolekulák leírásához használt QM/MM és fragmens alapú módszerek kvantumkémiai összetevőire vonatkozó referenciaszámítások elvégzése

ELTE TTK

19 998 000 Ft

Takáts Szabolcs

Kis GTPázok és kölcsönható partnereik szerepe a lizoszomális lebontó útvonalak szabályozásában

ELTE TTK

20 000 000 Ft

Vattay Gábor

Szocioökonómiai adatok skálázása a városméret függvényében

ELTE TTK

19 972 000 Ft

 

Az NKFI Hivatal 2017-ben megnövelt keretösszeggel, a kutatói életpálya különböző szakaszaihoz jobban illeszkedő, új pályázati konstrukciókkal tette közzé a felfedező kutatásokat ösztönző felhívásokat. Az elnyert kutatói kezdeményezésű témapályázatok, a fiatal kutatói pályázatok és posztdoktori támogatások száma alapján az intézményi rangsort az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezeti összesen 53 db támogatott projekttel, amelyek összesített támogatása 1,3 milliárd forint.

Forrás: NKFIH