Híres-hírhedt Balassa Menyhárt

Híres-hírhedt Balassa Menyhárt
06/11

2024. június 11. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., I/115.)

06/11

2024. június 11. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., I/115.)


Virovecz Nándor új kötetét mutatják be a Szekfű Gyula Könyvtárban.

"Akit érdekel a magyarság múltja, s ezen belül a 16. század, annak e könyv kötelező olvasmány. Ekkorra szinte semmi nem maradt Mátyás királyságából. A mohácsi vész utáni kettős királyválasztással két részre, majd az oszmán hódítással három részre szakadt országban minden bizonytalan, minden átalakul. 'Mikor volt század ennél gyászosabb?' – kérdi a tudós esztergomi érsek, Oláh Miklós. Ennek a korszaknak talán legjellegzetesebb alakja Balassa Menyhárt, e könyv az ő életrajza. Rendkívül ellentmondásos egyéniség egy rendkívül ellentmondásos korban. Egyszerre erőszakos birtokszerző, kiváló katona, alantas gyilkos, a históriás énekekben törökverő hős, átpártolásai miatt (Izabella királyné erdélyi vajdája, majd Ferdinánd király dunáninneni főkapitánya) megvetett áruló, a Komédia Balassi Menyhárt árultatásáról című magyar nyelvű dráma főhőse. Korának pontos tükörképe. Regényes érdekesség, és mindig forrásokra hivatkozó hitelesség – így lehetne tömören jellemezni e monográfiát." (Kőszeghy Péter)

Az ELTE Kora Újkori Történeti Tanszék egyetemi adjunktusának monográfiájáról Fazekas István, Kőszeghy Péter és Oborni Teréz beszélgetnek, köszöntőt mond Horn Ildikó.

Facebook-esemény