Hogyan dolgozza fel agyunk a „mély” gondolatokat?

2020.09.17.
Hogyan dolgozza fel agyunk a „mély” gondolatokat?
Forgács Bálint, az ELTE Kognitív Pszichológia Tanszék munkatársa legújabb kutatásában arra jutott, hogy metaforák esetében agyunk nem a perceptuális fogalmakat („mélység”), hanem magát az absztraktságot érzékeli. Eredményei új kérdéseket vetnek fel az agyi információtárolás területén, mert úgy tűnik, a fogalmi rendszer építőkövei nem tapasztalati alapúak.

A beszéd során még a hétköznapi nyelvben is meglepően sok metaforikus kifejezést használunk (például amikor „mély gondolatokat” emlegetünk) – a legtöbbször anélkül, hogy ezt észrevennénk. Ugyanakkor az agyi mechanizmusok, amelyek segítségével olyan könnyedén értelmezzük ezeket a kifejezéseket, heves tudományos vita tárgyát képezik.

A kognitív nyelvészet radikális megismerési módját jelentő testiesültség („embodiment”) elmélet képviselői szerint a konkrét forrásfogalmak („mély”) szó szerinti jelentésének feldolgozása nem csupán szükséges lépés, de a fogalmi rendszer alapstruktúrájáról is árulkodik: az elvont fogalmakat azáltal értjük meg, hogy konkrét tapasztalatokat vetítünk rájuk metaforikusan.

Forgács Bálint, az ELTE PPK Kognitív Pszichológia Tanszék tudományos munkatársa az eNeuro tudományos lapban arról számol be, hogy az elektrofiziológiai konkrétsági hatás, amely az érzékleti, szenzomotoros tulajdonságok feldolgozását mutatja a szófelismerés során, nem jelenik meg a metaforikusan használt szavaknál. A szenzomotoros, perceptuális területek aktiválódhatnak a szófeldolgozás korai szakaszában automatikusan is, de mire a szójelentés feldolgozására kerül a sor, a metaforák olyan agyi reakciót váltanak ki, amely az absztraktságukra érzékeny (és még csak nem is képletességükre vagy képiségükre).

Az eredmények arra utalnak, hogy a konkrét fogalmak és metaforikus kivetítésük nem szolgáltatnak kifejezetten erős alapokat a fogalmi rendszerhez, feltehetően nem építőkövekként funkcionálnak. A jelentést komputáló idegi szövetek, úgy tűnik, közvetlenül a képletesen kifejezett komplex fogalmak absztraktságára érzékenyek, ami az agyi információtárolás, a mentális reprezentációk formátumának nagy kérdését új megvilágításba helyezi. 

A kutatás a Fondation Fyssen kétéves posztdoktori ösztöndíja idején jött létre az Université de Paris Laboratoire Psychologie de la Perception laborjában. Hasonló kutatások azóta az ELTE-n is folynak, például azzal kapcsolatban, hogyan hatnak különböző típusú mondatkontextusok az újszerű metaforikus kifejezések agyi feldolgozására.

Forgács Bálint korábbi kutatásai magyar, angol és német metaforákkal magyarul és angolul ITT érhetőek el.

Borítókép: Sebestyén László