Hogyan nevel a börtön?

Hogyan nevel a börtön?
05/11

2016. május 11.

ELTE BTK Gólyavár, Mária Terézia-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

05/11

2016. május 11. -

ELTE BTK Gólyavár, Mária Terézia-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)


Az ELTE BTK Gólyavári esték sorozatának szemeszterzáró alkalmán, 2016. május 11-én Mezey Barna, egyetemünk rektora, az ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára tart előadást „A bűn iskolája” (Avagy hogyan nevel a börtön? Történeti kór/körkép) címmel.

A közvélekedésben a börtönről olykor misztikus képek élnek, hol borzongató, hol optimista várakozásokkal fordul a „bűnösök háza” felé a társadalom. Valójában mi várható el a börtöntől (a szabadságvesztés-büntetéstől)? Nevelhető-e, jobbítható-e, jó útra téríthető-e a végrehajtás alá vont elítélt ebben a sajátos, zárt közegben? Vagy inkább romlásával, a bűn kitanulásával kell szembenézniük a fogvatartóknak? Az előadás a börtön históriájának sajátos történeti lépcsőin vezeti el hallgatóit az ókor veremtömlöceitől a korszerű büntetés-végrehajtás rendszeréig, keresve a választ a fenti kérdésekre.

Mezey Barna jogtörténész, a magyar alkotmány- és jogtörténet tudósa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2010. augusztus 1-je óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, 1983 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója. 1993 óta vezeti az Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékét, 2000 és 2008 között a jogi kar dékánja volt. Kutatási területe a magyar és európai büntetés-végrehajtási jog története, a börtönügy, a rendvédelem és a rendőrségek története, illetve a magyar és európai parlamentarizmus története. Kandidátusi disszertációja A magyar polgári börtönügy kialakulása (1991), akadémiai doktori értekezése A munkáltatás a büntetés-végrehajtás történetében. A fenyítőházi modelltől a rabdolgoztató házakig (2009) címet viseli. Kutatásait többek között az Universität Wien, az Universität Kiel, az Universität Bonn, az Universität Heidelberg és az Universität Basel intézményekben folytatta. Hallgatói számos alkalommal választották az év kiváló oktatójának.

Időpont:
2016. május 11. 18:00
Helyszín: ELTE BTK Gólyavár, Mária Terézia-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

ELTE BTK