Idén is ünnepelt a TTK

2018.05.15.
Idén is ünnepelt a TTK
Huszonhatodik alkalommal rendezték meg az Eötvös-napot az ELTE Természettudományi Karán. Az évforduló története 1993-ra nyúlik vissza: a kar akkori dékánja, Kiss Ádám tűzte ki a kar ünnepnapját minden év májusának második csütörtökjére.

Az Eötvös-nap a TTK ünnepe. Az ünnepek fontosságára és közösségformáló erejére, valamint a kiváló teljesítmények megbecsülésére Surján Péter dékán is kitért megnyitóbeszédében.  Az idei esemény vendége volt Borhy László rektor és Szalay Péter rektorhelyettes, akiket a Természettudomány Kar vezetői, Surján Péter dékán, valamint Horváth Erzsébet, Jánosi Imre és Jordán Tibor dékánhelyettesek fogadtak.

A program tudományos része Veres Gábor, az ELTE Atomfizikai Tanszék egyetemi tanárának előadásával kezdődött, mely A mikrofizika kísérleti feltárása – a Nagy Hadron Ütköztető és a jövőbeli tervek címet viselte. A professzor a CERN részecskegyorsítóban végzett kutatásról beszélt, amelyben maga is részt vesz több kollégájával együtt.

A nap során a diákok is bemutatták saját kutatási témáikat, amelyek a Tudományos Diákköri Konferencián sikeresen szerepeltek. Tudományos eredményeiket közérthető és a lényeget kiemelő formában, úgynevezett kétperces liftbeszédként adhatták elő.  (A szó eredete  annak a kommunikációs formának az analógiája, amikor egy kutató a földszintről a harmincadik emeletig együtt utazik a tudományos igazgatóval, és ez idő alatt kell meggyőznie kutatási ötletének fontosságáról, illetve megvalósíthatóságáról.) A bemutatott tíz rövid előadást a hallgatóság facebookos szavazással értékelte. Ennek alapján az első helyezett Kurgyis Bálint A nehézion-fizika üde színfoltja című előadása, a második Vágó Csaba Paleogleccser-rekonstrukció jégárak segítségével című prezentációja, míg a harmadik Ignácz Bernadett Neptunuszon túli törpebolygók hold- és gyűrűrendszereinek vizsgálata című előadása lett.

Az Eötvös-napon a  tudományos diákköri szakterületek posztereit is bemutatták. Legtöbben Demeter Márton Optimális hierarchikus szövetek szelekció jelenlétében című poszterére szavaztak, második lett Vágó Csaba munkája Egykori jégárak és paleoklíma rekonstrukciója a glaciális geomorfológia és térinformatikai eszközök segítségével a Retyezát-hegység Rau Barbat völgyében címmel, harmadik pedig Szabó Zoltán A Kürtős-patak makrogerinctelenfaunájának és vízkémiai tulajdonságainak felmérése a tájhasználattal összehasonlításban című posztere.

A Hallgatói Önkormányzat felterjesztése alapján a kar két kiváló oktatóját is díjazták. Berki Márton, a Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék oktatója, valamint Besenyei Ádám, az Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék munkatársa Surján Péter dékántól vette át az elismerést kiemelkedő oktatási tevékenységéért.

Országosan elismert magas színvonalú TDK témavezetői munkája alapján a Tudományos Diákkörért Érmet Székely Balázs, a Geofizikai és Űrtudományi Tanszék oktatója és Nguyen Quang Chinh fizikus, az Anyagfizika Tanszék docense kapta.

A kar legnagyobb tudományos diákköri szakterülete, a biológus TDK saját témavezetői elismerését tíz éve alapította Juhász-Nagy Pálra emlékezve. Ebben az évben Pongrácz Péter, az Etológia Tanszék oktatója, számos TDK témavezetője részesült a Juhász-Nagy Pál-díjban.

A TTK hallgatóinak tanulmányi és kutatási színvonalát jellemzi, hogy a rendezvényen mintegy  80 tudományos diákköri elismerő oklevelet és 29 kiváló hallgató díjat is átadott a dékán. 

Az Eötvös-naphoz kapcsolódóan immár 26 éve hagyomány, hogy délután 17 óra 5 perckor elstartol az 5vös 5km futóverseny, amelyet ezúttal május 8-án tartottak meg. A futóversenyen képviseltette magát az ELTE vezetése is: Borhy László rektoron és Szalay Péter rektorhelyettesen kívül a TTK számos oktatója teljesítette a távot a mintegy 900 versenyzővel együtt.

Forrás: ELTE TTK