IDŐ – projekthetet tartottak a TÓK-on

A Pedagogikumban megvalósuló kutatóegyetemi alprojekthez kapcsolódóan a Tanító- és Óvóképző Kar projekthetet szervezett 2011. április 11–15. között. A rendezvény célja egy, a hagyományostól eltérő tanulásszervezési forma megtapasztalása volt. 

A projekthét a közoktatás gyakorlatának és a felsőoktatás módszertanának fejlesztését együttesen célzó, a tanulásirányítás hatékonyságát növelő tanítás- és tanulás-módszertani felkészítés részeként jött létre. A kari projekt központi témája idén az idő volt, amelyhez tizenhat alprojekt különböző szakterületekbe ágyazva kapcsolódott. Az alprojektek tematikája rendkívül változatos volt, a meséktől kezdve a gyermekrajzokon keresztül a roma integrációig terjedt a skála. Április 14-én, csütörtökön táncoló hallgatók, színes plakátok és szendvicsemberek fogadták a projekthétre érkezőket. A színes kavalkádban Rádi Orsolya, a TÓK Neveléstudományi Tanszék tanársegédje kalauzolta tudósítónkat.

A Modern mesék projekthez kapcsolódva, az idő haladását szimbolizálva jutottak el a látogatók a régi népmeséktől a mai kor divatos, gyermekeknek készült filmjeihez, a Harry Potter- és a Hannah Montana-sorozatokhoz. Böröcz Noémi hallgatóként vezette az egyik alprojektet. Noémi elmondta, hogy társaival február óta dolgoznak, céljuk az, hogy a gyermekek és a szülők figyelmét felhívják a modern rajzfilmekben előforduló sekélyes tartalmakra, így olyan magyar meséket vetítettek, amelyek valódi értékeket közvetítenek.

Különleges színfoltot jelentett a Frankofón gyermekirodalmi lapok régen és ma alprojekt, amely időutazásra hívta az érdeklődőket. A hagyományokhoz három alprojekt is kapcsolódott, amelyek népi táncokkal és játékokkal, letűnt idők eszközeivel ismertették meg az érdeklődőket. A Játékeszközök evolúciója alprojekt a játékok fejlődésén keresztül kapcsolódott az idő fogalmához. Az idő múlását az óvodások rajzainak változásaival is szemléltették.

Vida Anna tizenkilenc társával közösen a Roma integráció alprojektet dolgozta ki, amely a roma fiatalok felnőtté válásának nehézségeivel foglalkozott. A projekthétre meghívást kapott Vári Zsolt roma festőművész is, akinek képeit a projekthéten kiállították. A Földünk és az idő alprojektet Rózsa Nikolett hallgató vezette: a nagyvárosok nevezetességeit és az időzónákat ismertette meg a látogatókkal.

„A projekthét játékos formájának ötlete régre vezethető vissza, először azonban csak tavaly sikerült megvalósítani. A kurzusokra jelentkező hallgatók egy-egy alprojekt kidolgozását vállalták. A projekthét célja, hogy a hallgatók már a képzés során találkozzanak projektorientált gyakorlatokkal. Egy adott alprojekt szervezőiként megtanulhatják, hogyan kell megtervezniük, előkészíteniük, majd sikeresen megvalósítaniuk az adott projektet” – mondta Rádi Orsolya.

A felkészülési időszakban is rengeteget tanulhatnak a diákok, munkájuk fokmérője pedig a projekthét. „Azok a hallgatók, akik a projekthéten látogatóként vesznek részt, ötleteket kaphatnak a hagyományostól eltérő tanulásszervezési formák megvalósításához. A projekthét célja, hogy a hallgatók személyes tapasztalatot szerezzenek, az elméleti fogalmakat tartalommal töltsék meg, és rájöjjenek, hogy mennyire fontos az élményszerű tanulás megtervezése. Olyan képességeik fejlődhetnek, amelyeket a hagyományos tanítás-tanulás során nem fejlesztünk még a felsőoktatásban sem. Idén 280 hallgató vesz részt önként az alprojektekben, így a kar hallgatóinak nyolcvan százalékát mozgatjuk meg” – mondta Rádi Orsolya, aki bízik abban, hogy a rendezvényt jövőre is megtartják.

Az összes képért kattintson ide

ELTE Kutatóegyetem

2011.04.27.