IKT-alapú diagnosztikus eszköz-, és tudásfejlesztés

2023.06.02.
IKT-alapú diagnosztikus eszköz-, és tudásfejlesztés
Az "IKT-alapú diagnosztikus eszköz-, és tudásfejlesztés" kutatási projekt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen valósult meg. 

A társadalmi probléma azonosítása:

Napjainkban az oktatásban egyre nagyobb igény mutatkozik az infokommunikációs technológia (IKT) alapú eszközök használatára, ugyanis ahogyan egyre többet tudunk a tanulók között meglévő tanulási különbségekről, úgy válik egyértelművé, hogy a digitális technológia használata komoly potenciált rejt magában a szükségletekhez igazodó, optimalizált, széles értelemben vett (az iskolai helyzetet magába foglaló, de azon túl is mutató) tanítási, tanulási és természetesen diagnosztikus folyamatokban is. Ennek nyertesei lehetnek különösképpen az inkluzív szemlélettel rendelkező intézmények, úgymint iskolák, pedagógiai szakszolgálatok, egészségügyi intézmények.

A fejlesztés/kutatás eredménye:

A kifejlesztett eszköz a végrehajtó funkció eltérő aspektusainak a vizsgálatára szolgáló digitális tesztcsomag, amely segítheti a köznevelési intézményeket a gyermekkori atipikus fejlődés irányainak felismerésében. A kapcsolódó, Q1-es folyóiratban közzétett tudományos publikáció itt elérhető.

A kifejlesztett eszköz/módszer bemutatása:

Napjainkban a technológia gyors és sokrétű változáson és fejlődésen ment és megy keresztül. Egyre olcsóbb és széles körben elérhető, egyre hatékonyabb, megbízhatóbb és rugalmasabb. Az IKT alapú tesztelés a hagyományos teszteléshez képest ugyanakkor számos további előnyt hordoz magában, úgy, mint: idő- és költséghatékonyság, azonnali értékelés és visszajelzés lehetősége, adatvesztés és adattorzítás kiküszöbölése, motiváció növelése a vizsgáló szubjektivitásának minimalizálása mellett. A technológia alapú diagnosztizálás újfajta teszttípusok alkalmazását teszi lehetővé: a multimédiás elemekkel gazdagított itemek mind az input, mind az output oldaláról több modalitású információk/ingerek szimultán kezelését teszik lehetővé. Az interaktív feladatok lehetővé teszik a vizsgált személy tesztmegoldási folyamatának követését, akár a dinamikus értékelést is, továbbá a randomizált itemválasztással lehetőséget teremthetünk arra, hogy a vizsgált személyek azonos nehézségű, de különböző feladatokat kapjanak. A hagyományos papír ceruza tesztek funkcionalitásán jóval túlmutat az IKT-alapú tesztelés azon lehetősége, hogy újfajta tesztalgoritmusok bevezetésével, teljesen parametrizált feladatbankok felhasználásával ún. adaptív tesztelést lehet megvalósítani. Ennek lényege, hogy a vizsgálati személynek nem szükséges az összes feladaton egyenként végig menni, hanem a kezdeti bemérés alapján fogja a számára legadekvátabb nehézségű feladatot kapni, ami a lineáris felépítésű papír-ceruza feladathelyzetben elérhetetlen lenne. Ez az adaptivitás megnöveli a teszt diagnosztikus érzékenységét és erejét.

Az eszköz az alábbi teszttípusok számítógépes változatát foglalja magában (a tesztüzemmód itt elérhető):

  1. Folyamatos teljesítményteszt
  2. London-torony Adaptív teszt
  3. Corsi kocka Adaptív teszt
  4. Fordított Corsi kocka Adaptív teszt

Kapcsolat

Mohai Katalin (ELTE Bárczi GUsztáv Gyógypedagógiai Kar)
E-mail

A projektről készített interjú itt olvasható.
A kutatás 2022–2023-as szakaszáról itt található bővebb információ.