Indul az Egyetem 382. tanéve

2016.09.09.
Indul az Egyetem 382. tanéve
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusának az Egyetem 382. tanévét megnyitó ünnepi közgyűlését 2016. szeptember 9-én tartották az Aula Magnában. Az eseményt megtisztelték jelenlétükkel a társegyetemek, főiskolák rektorai, rektorhelyettesei, Egyetemünk konzisztóriumának tagjai, az ELTE díszdoktorai és alumnusai.

Az ünnepség kezdetén bemutatták Menyhárd Attilát, az Állam- és Jogtudományi Kar új dékánját, valamint az újabb ciklusukat megkezdő dékánokat: Surján Pétert, a Természettudományi Kar és Zászkaliczky Pétert, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar vezetőjét. Az ünnepi ülést Jegyes-Tóth Kriszta kommunikációs tanácsadó vezette.

Mezey Barna, Egyetemünk rektora köszöntőjében elmondta: az elmúlt 6–8 év gazdasági, felsőoktatási és politikai változásai nem könnyítették meg az Egyetem és a hazai felsőoktatás mindennapjait. Az utolsó tanévét kezdő rektor ugyanakkor hangsúlyozta: az utóbbi két év stabilizációs folyamatai, a felsőoktatási stratégia elfogadása, a doktori ösztöndíjak növelése és a kormányzati bizalmatlanság csökkenése jó irányt jeleznek. A felsőoktatási arénában az állami bürokrácia, az akadémiai világ és a piac elvárásainak harcai közepette, a folyamatosan változó külső környezet és a pénzügyi nehézségek ellenére Egyetemünk megőrizte vezető helyét a hazai felsőoktatásban, a társadalom továbbra is bízik intézményünkben – ezt többek között alátámasztják az idei felvételi eredmények is. Mezey rektor úr az elmúlt időszakból kiemelte a European Research Council, valamint a Magyar Tudományos Akadémia különböző programjaiban – Lendület, OTKA, Bolyai-ösztöndíjak –  elért kutatói sikereket, szólt a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap előremutató eredményeiről. Méltatta a – rektori programjában kiemelt területekként szereplő – nemzetköziesítési és tehetséggondozási programok ugrásszerű fejlődését is. Rektor úr megköszönte a kormány támogatását a Bibó Szakkollégium teljes körű felújításával kapcsolatban, ugyanakkor a kabinet segítségét kérte a romló kollégiumi épületek renoválása érdekében. A következő időszak nagy feladatai között említette a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ integrációjának befejezését is. Beszédének zárásaként Kétly Károly 1902-es rektori köszöntőjéből idézett:

„Egyetértéssel a bajokon gyorsan és gyökeresen segíthetünk, ha meglesz a közös akarat, egészséges, erős egyetemi közszellemmel párosulva… Adja az Ég, hogy mint e közös akarat végrehajtó szerve a most megkezdődő tanévben hőn szeretett Alma Materünkért mentől többet és jobbat tehessek!”

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Egyetemünk öregdiákjaként hangsúlyozta: az ország egyik legnépszerűbb és legjobb egyetemének feladata, hogy embert faragjon az intézménybe érkező hallgatókból. Az egyetem oktatóit arra biztatta, hogy bátorítsák a hallgatókat arra, hogy használják a nekik adott tudást, merjenek nagyok lenni – az ország innovációra és versenyképes agyakra épített jövője nagyrészt az egyetem hallgatóinak szürkeállományában található. Végezetül elmondta, köszöni, hogy Rektor úr és Kancellár úr kitartó munkája folyamatosan emlékezteti arra, hogy van még mit tenni az ország első egyeteméért.

A beszédeket követően adták át az Egyetem kitüntetéseit. Több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként tizenhárom professzor kapta meg a Professor Emeritus címet.

Az Egyetem Szenátusa Eötvös-gyűrűt adományozott kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként Csorba János habilitált egyetemi docensnek (BGGyK) és Inzelt György professor emeritusnak (TTK). Az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek megbízatásuk lejártakor, valamint több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak és más vezető beosztású dolgozóknak adományozható ELTE Emlékérmet kapott Király Miklós, az ÁJK tanszékvezető egyetemi tanára, a Kar leköszönt dékánja; Radványi Katalin, a BGGyK főiskolai tanára; Bacsó Béla, a BTK tanszékvezető egyetemi tanára és Mindszenty Andrea, a TTK egyetemi tanára.

A Pro Ingenio Nívódíj a tehetséggondozás területén végzett különösen kiemelkedő tevékenységért, a Pro Ingenio Elismerő Oklevél a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő tevékenységért adományozható, a díjazottakról itt olvashat bővebben.

A évnyitón díjazottak listája innen letölthető.

A program folytatásaként Sujtó Attila, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntötte az elsőéveseket. Hangsúlyozta, hogy Egyetemünk legnagyobb értéke a sokszínűség – a gólyákat arra kérte, hogy legyenek kíváncsiak arra, hogy mit nyújthatnak számukra az itt eltöltött évek és töltse el őket büszkeséggel, hogy az ELTE hallgatói lehetnek.

Az ünnepi szenátusi ülést követően Mezey Barna rektor, Béres József, az Alumni Alapítvány kurátora és Sujtó Attila a szokásoknak megfelelően megkoszorúzták az ELTE alapítójának emléktábláját és névadójának szobrát.

A hagyományos koszorúzást követően felavatták Eötvös Loránd új szobrát az Egyetem téri árkádok alatt.

Klinghammer István, Egyetemünk korábbi rektora hangsúlyozta: Eötvös Loránd egész életében arra törekedett, hogy a hallgatókat az önálló gondolkodás felé vezesse, a magyar tudományt pedig világraszólóvá tegye. Mezey Barna elmondta: a tér egyensúlya helyreállt, az alapító Pázmány Péter szobra mellett már látható névadónk alakja is. Rektor úr örömét fejezte ki, hogy Buda István művész úr merte Eötvöst kirándulóként, „a természet törvényeit alázattal és lenyűgözve kutató emberként” ábrázolni. A szobrot Mezey Barna és Scheuer Gyula, Egyetemünk kancellárja közösen leplezte le.

 

Mezey Barna rektor beszéde – évnyitó
Mezey Barna rektor beszéde – szoboravatás
Sujtó Attila HÖK-elnök beszéde

Tanévnyitó ünnepség 2016

Tanévnyitó ünnepség 2016

0

/

0

0

/

0