Informatikusaink is jól szerepeltek az OTDK-n

2019.04.24.
Informatikusaink is jól szerepeltek az OTDK-n
A magyar felsőoktatás legnagyobb hallgatói tudományos seregszemléje Informatikatudományi Szekciójának idén az Óbudai Egyetem adott otthont április 12. és 18. között. A megmérettetésen ismét kiválóan szerepeltek az ELTE Informatikai Kar hallgatói, akik a szekcióban két első, egy második és egy harmadik helyezést, illetve három különdíjat szereztek.

A Számítógépes grafika és vizualizáció tagozatban első helyet szerzett Bán Róbert a Valós idejű egysugaras puhaárnyék-számító algoritmusok távolságfüggvényekkel definiált felületekhez című előadásával, témavezetői Bálint Csaba PhD-hallgató és  Valasek Gábor egyetemi adjunktus voltak. Az Informatikai rendszerek és alkalmazások modellezésem, fejlesztése című tagozatban első helyet szerzett Kovács Gábor Ferenc, aki Dévai Gergely egyetemi tanársegéd témavezetésével dolgozta ki Static analysis of executable UML models to ensure safe parallelization című előadását.

A Számítógépes kép- és jelfeldolgozás tagozat második helyét szerezte meg Dózsa Tamás Jelek modellezése című előadása (Témavezetők: Kovács Péter egyetemi adjunktus, Bognár Gergő egyetemi tanársegéd). A Szoftverminőség, ellenőrzéstechnika tagozat második helyezettje Kovács Réka Efficient Tiered Constraint Solving in Symbolic Execution című előadása lett, a témavezető Horváth Gábor doktorandusz volt.

A Programozási módszerek és formális nyelvek tagozat különdíját Németh Dávid János vehette át Séma alapú refaktoráló DSL adaptálása objektumorientált programozási nyelvre című előadásáért, témavezetője Horpácsi Dániel tanársegéd volt. A Számítógépes látás és képelemzés tagozat különdíját Tóth Tekla kapta, aki Hajder Levente egyetemi docens témavezetésével dolgozta ki Geometria alakzatok rekonstrukciója LIDAR pontfelhőkön című előadását. A Szoftverminőség, ellenőrzéstechnika tagozat különdíja Mészáros Áron Attilához és Nagy Gergelyhez került a Towards green computing in Erlang című előadásért (Témavezetők: Tóth Melinda és Bozó István egyetemi tanársegédek).

A szekció részletes eredménytáblázata letölthető az Óbudai Egyetem honlapjáról.