Inklúziós Díjat alapított az ELTE

2021.07.22.
Inklúziós Díjat alapított az ELTE
Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda kezdeményezését 2021. június 30-án egyhangúlag támogatta az Egyetem Szenátusa.

A díj alapításának célja, hogy elismerje az Egyetem polgárainak a befogadó szemléletért és a speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy tartós betegséggel élő) hallgatók egyenlő esélyű hozzáférése érdekében végzett munkáját; hogy példaképek bemutatásával cselekvésre inspirálja, ösztönözze a hallgatókat, oktatókat és dolgozókat az inklúzió érdekében; hogy kiemelje azokat, akik sokszor mindenféle elismerés nélkül, lelkiismeretesen dolgoznak azért, hogy az oktatás és tágabb értelemben az egyetemi élet valamennyi területe valóban mindenki számára hozzáférhető legyen.

Elismerésre méltó tevékenység lehet például az egyéniesített vizsgáztatás, egy akadálymentes kurzus és tananyag kidolgozása és biztosítása, a kortárs személyi segítő- és mentorálási tevékenység, szemléletformálás, szükséges korrepetálás, a hallgató szociális beilleszkedésének, mindennapi életvitelének támogatása stb.

Az Inklúziós Díjra minden ELTE-s polgár jelölheti oktató-, hallgató- vagy dolgozótársát az egyetemi inklúzió érdekében végzett tevékenység tárgyszerű bemutatásával.

A díj bármely ELTE-s polgárnak adományozható,

kivéve a kitüntetés alapítását kezdeményező egység (Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda) munkatársait és a bíráló bizottság tagjait.

Az eseti bíráló bizottság évente egy alkalommal bírálja el a jelöléseket és értesíti a nyerteseket. Az Inklúziós Díj átadására az ENSZ Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából, ünnepélyes keretek között kerül sor. A pályázat elbírálásánál mindig az adott év október 31-ig beérkezett pályázatokat tudják figyelembe venni. A kitüntetés oklevéllel és 250.000 Ft pénzjutalommal jár. Egy tanévben maximum három pályázat díjazható.

A díj részletes kiírása itt olvasható.