Innovatív kurzus a támogatott lakhatásról

2017.08.29.
Innovatív kurzus a támogatott lakhatásról
Az idei tanévben első alkalommal hirdette meg az ELTE a Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata című kurzust, melyet szabadon választható tárgyként az egyetem bármelyik karáról felvehetnek a hallgatók. A kurzus kidolgozásának keretét adó PODIUM (Path of Deinstitutionalisation – Urgent Moves) Erasmus+ KA2 stratégiai partnerségi projektben a felsőoktatási ágazatot a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar együttműködésével az ELTE képviseli.
A támogatott lakhatás a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek részére biztosított ellátás, amely az életkornak, egészségi állapotnak és önellátási képességnek megfelelően, az ellátott önálló életvitelének fenntartása, illetve elősegítése érdekében biztosítja a lakhatási szolgáltatást, a szükséges támogatást és segítségnyújtást. A lakhatási szolgáltatás legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy házban, vagy legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttesében biztosítható.

A PODIUM projekt fő célkitűzése olyan tananyag fejlesztése, amely elősegíti a nagy létszámú intézmények felől a közösségi alapú lakhatási formák irányába való áttérést. Míg a partnerek többsége közvetlenül érintett szervezet, addig az ELTE olyan leendő gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi és szociális szakembereket céloz meg, akik a folyamat potenciális résztvevői lesznek a jövőben.

A meghirdetett kurzus nemcsak azért innovatív, mert olyan modern pedagógiai eszközöket alkalmaz, mint a projekt módszer, kooperatív tanulás és többtanáros modell, hanem mert

a tananyagfejlesztők a Magyarországon először kipróbált inkluzív módszertant is adaptálták a kurzusba.

Az inkluzív szemináriumok lényege, hogy a témában érintett személyek participatív oktatótársként vesznek részt az egész folyamatban a kurzus megtervezésétől kezdve a hallgatók értékeléséig. A kurzus kötelező követelménye, hogy a hallgatói csoportok aktívan működjenek együtt egy érintett személlyel a projekt munkájuk elkészítésében.

A rendkívül színes, az egyetem több karáról összeadódó oktatói gárda interdiszciplináris csapatként dolgozik azon, hogy a témát a lehető legtöbb oldalról megismerhessék a hallgatók. A kurzus anyagának kidolgozásához több nagy tekintélyű és ígéretes fiatal oktató-kutató, szakember járult hozzá.

A kurzus a hallgatóktól is aktív együttműködést kíván, számos csoportmunkában, vitafeladatban fedezhetik fel a témát

és juthatnak el egy kreatív csoportos projekt elkészítéséig a támogatott lakhatás témakörében.

Az oktatók érdeklődéssel és a közös munka iránt érzett kíváncsisággal várják a kurzus iránt érdeklődő hallgatókat, akik a Támogatott lakhatás elmélete és gyakorlata elnevezésű kurzust a Neptun rendszeren belül, az NSZV-2052-es kódszámra keresve vehetik fel.

További részletek a kurzusról a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar honlapján olvashatók.