Iparjogvédelmi tanfolyamok

2017.01.16.
Iparjogvédelmi tanfolyamok
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alap- és középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít. Az alapfokú kurzusra 2017. április 7-ig, a középfokúra 2017. március 3-ig lehet jelentkezni.

A 20 órás alapfokú képzést 2017. április 18-án és április 25-én tartják. A tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, megismerteti az iparjogvédelem rendszerét és főbb összefüggéseit. Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat. A képzés május 2-án írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

A 2017. március 29-én induló és május 31-én szakvizsgával záruló 60 órás középfokú kurzus rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat. A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul és középfokú iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé. 

Bővebb információ az alapfokú tanfolyamról és a középfokú tanfolyamról