Ismeretterjesztő cikkírás – felhívás

2016.02.19.
Ismeretterjesztő cikkírás – felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) közös pályázatot hirdet ismeretterjesztő cikk írására a jelenleg határainkon belül vagy külföldön doktoranduszi tanulmányaikat folytató, valamint tudományos fokozattal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak.

A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen természettudományok területén és határterületein végzett kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék. A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretterjesztő lapja (Élet és Tudomány, Természet Világa, Valóság) által képviselt területen lehet benyújtani.

A pályázatok beküldésének határideje: 2016. április 15.

Részletes pályázati kiírás
Jelentkezés
MTA